CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “A” (19/3/2017) (Ga 4,5-42)
Lời mở: Chủ tế (tùy nghi)
 Anh chị em thân mến!
Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giê-su trong cuộc Vượt Qua của Người, để vượt qua tội lỗi và sự chết mà bước vào sự sống mới. Tin tưởng vào Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
 1/ Chúa Giê-su chính là mạch nước hằng sống đem lại sự sống đời đời. Chúng con xin Cha ban cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết lắng nghe và trung thành sống theo lời Chúa dạy, để được sống muôn đời.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 2/ Ngày nay, “những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật”. Xin Cha cho các nhà lãnh đạo và mọi người thành tâm thiện chí, dù khác biệt chính kiến và tôn giáo, biết tôn trọng sự thật và sống theo lương tâm ngay thẳng, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ Thứ Hai 20/3/2017, Lễ Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a và Thứ Bảy 25/3/2017, Lễ Đức Mẹ Truyền Tin. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha chúc phúc và ban muôn ơn cần thiết cho Giáo Hội – Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như quí Cha, quí Thầy, quí ông anh, và cộng đoàn xóm giáo 5 nhân ngày bổn mạng.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
 4/ Sống quảng đại với hết thảy mọi người, chia sẻ cơm áo cho những người bất hạnh, là những việc làm rất có ý nghĩa trong Mùa Chay này. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết sống hy sinh và chia sẻ trong Mùa Chay Thánh.
 Lời kết: Chủ tế (tùy nghi)
Lạy Cha, Con Cha đã dạy chúng con phải thờ phượng Cha trong Thần Khí và sự thật. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Cha cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: