CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “A” (12/3/2017) (Mt17,1-9)


Lời mở: Chủ tế (tùy nghi)
 Anh chị em thân mến!
Hôm nay, trên núi cao, Đức Giê-su Ki-tô đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng nguyện xin:

 1/ Lạy Cha, Đức Giê-su Ki-tô đã chuẩn bị cho các Tông Đồ khỏi hoang mang trước khổ hình thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Hội Thánh một niềm tin sắt đá để Hội Thánh luôn đứng vững trước mọi thử thách, gian nan.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 2/ Lạy Cha, Đức Giê-su Ki-tô, Con Cha là Đấng làm đẹp lòng Cha mọi đàng. Xin Cha cho chúng con biết vâng nghe lời Chúa Giê-su, mà trung thành vác thập giá mình theo chân Người, để được cùng Người bước vào vinh quang phục sinh.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ Thứ Tư 15/3/2017, là Lễ Kính Thánh Clementê Maria Hofbauer, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha chúc phúc, thánh hóa, đổ tràn ơn thánh xuống cho Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng quý cha quý thầytrongTỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
 4/ “Người biến hình trước mặt các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi gia đình, các bậc làm cha mẹ, đã tiếp nhận ánh sáng Chúa Ki-tô ngày chịu phép rửa tội, luôn biết tỏa sáng, nêu gương đạo đức cho con cái, bằng đời sống cầu nguyện, hòa thuận yêu thương.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

 Lời kết: Chủ tế(tùy nghi)
 Lạy Cha, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin: Xin cho chúng concũng có một niềm tin sắt đá để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.


Không có nhận xét nào: