CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “A” (5/3/2017) (Mt 4,1-11)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để người Ki-tô hữu sám hối tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa, vì Người không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn để được sống. Với quan tâm xa lánh tội lỗi và đổi mới đời sống, chúng ta cùng tha thiết nguyện  xin:
1/ Lạy Cha, xưa kia Chúa Giê-su, Con Cha, đã vào hoang địa bốn mươi ngày để ăn chay cầu nguyện, chịu ma quỷ cám dỗ và Người đã chiến thắng. Ngày nay Cha cũng mời gọi các Ki-tô hữu chúng con, noi gương Con Cha mà ăn chay hãm mình, tuân giữ Lời Chúa, để chiến thắng các chước cám dỗ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và trung thành sống ý Cha như Chúa Giê-su đã dạy.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ Miếng ăn, danh vọng, địa vị, tiền bạc, lạc thú, nhiều khi làm điên đảo lòng người, băng hoại xã hội, xói mòn niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết khôn ngoan tránh xa những cám dỗ bất chính, những cạm bẫy tinh vi đầy dẫy trong cuộc sống thường ngày.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ Tổ tiên chúng ta kiêu ngạo, cậy sức mình nên sa ngã phạm tội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Ki-tô hữu, nhất là các bạn trẻ biết sống khiêm nhường, luôn cậy trông Cha, để thắng được các cám dỗ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
4/ Sống đâu phải chỉ để hưởng nhận, mà còn để hiến trao. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta, biết sống tinh thần khắc khổ Mùa Chay và biết chia sẻ cơm áo cho những người nghèo khó.
Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Cha, xin cho chúng  con thấm nhuần lời Cha dạy, để chúng con biết chế ngự những đam mê và dục vọng trần thế, nhờ đó Mùa Chay thánh này đem lại nhiều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.Không có nhận xét nào: