CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN “A” 19.2.2017 (Mt 5,38-48)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương. Ngài sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai đang gặp thử thách, gian truân. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta dâng lên Cha những lời tha thiết nguyện xin:
1/ Cha dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh chân thành yêu nhau và đối xử tốt với mọi người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Nhiều nơi trên thế giới đang có chiến tranh, bạo lực, khủng bố. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho mọi dân tộc biết sống hòa thuận, yêu thương nhau hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho lòng bác ái, yêu thương ngự trị trong mọi sinh hoạt trần thế, để xóa bỏ hận thù, loại trừ bạo lực, dập tắt chiến tranh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 4/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta nỗ lực thi hành lời Cha dạy bằng cách phục vụ khiêm tốn, bác ái trong lời nói và cách ứng xử hằng ngày.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, cúi xin Cha thương vui lòng đoái nhậm những ý nguyện chúng con khiêm tốn dâng lên. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: