CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bản Tin Giáo Xứ Công Lý SỐ 13.A CHÚA NHẬT 7 Thường Niên Năm A 19-02-17

Lời Chúa : 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5, 48)

Lời Chúa : Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU – Cố Lm Hồng Phúc
Thiên Chúa phán cùng Moisê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể Cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa của các ngươi”.
Thiên Chúa là Đấng siêu việt, là Đấng Thánh. Không có một tì ố, một vết nhơ, như dòng nước trong veo, bầu trời trong sáng tuyệt đẹp. Và Ngài bày tỏ quyền năng và vinh hiển khi Ngài tạo dựng, giải phóng cũng như khi Ngài sát phạt và tha thứ. Tiên tri Isaia như bị chết ngộp khi được cảm nghiệm sự thánh thiện Thiên Chúa trong đền thờ, và tiên tri Ôsê kêu lên: “Đấng Thánh đang ở giữa anh em”. (11, 9)
Thiên Chúa muốn cho chúng ta nên thánh, nghĩa là chúng ta phải rửa sạch vết nhơ của Lề luật bên ngoài mà phải thực thi đức công chính, vâng lời và yêu thương (Nhị luật 6, 4-9), một sự thánh thiện trong mọi bối cảnh sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội. “Hãy nên thánh như Ta là Đấng Thánh, Thiên Chúa của các ngươi”.
Trong Đạo cũ, người Do thái thường tôn đền thờ, “Đền thờ của Thiên Chúa là Thánh. Ai xúc phạm tới Đền Thánh thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy”. Trong Đạo mới, Chúa Giêsu tự ví mình là Đền thờ hiện diện giữa loài người (Ga 1, 4; 2, 19). Thánh Phaolô trong bài đọc II, còn đi xa hơn nữa, Người nói Kitô hữu là đền thờ của Thiên Chúa, một đền thờ thiêng liêng, và Giáo hội cũng là Đền thờ do Chúa Giêsu xây dựng (1Cr 3, 10-17), trong đó người Do thái cũng như dân ngoại đều được mời vào như thành phần nhiệm thể Chúa. Đừng ai cho mình là khôn ngoan, là đồ đệ Phaolô, Kêpha hay Apollô, nhưng, “Anh em tất cả thuộc về Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”.
Trên tất cả, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giêsu đến để đem lại một tình yêu bác ái gạn lọc mọi dơ bẩn, mọi lớp vỏ bao quanh như tình máu mủ, dân tộc, gia đình, quốc gia, lễ giáo chật hẹp. Người xưa bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”, người ta xúc phạm mình mức nào, mình có quyền ăn miếng trả miếng, đối xử với họ như họ đã đối xử.
Còn Chúa, Chúa không dạy lấy sự dữ đối lại với sự dữ. Chúa dạy lấy sự lành đối với sự dữ và hơn thế phải làm sự lành hơn mức đòi hỏi: “Thầy bảo các con: đừng chống cự lại kẻ hung ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải của các con hãy đưa má bên kia cho nó nữa… Ai xin, thì con hãy cho, ai muốn vay mượn, con đừng khước từ”. Chúa nói rằng đức bác ái không có biên giới, không phát xuất từ xác thịt mà từ một tâm hồn yêu mến Thiên Chúa, yêu mến đến từ bỏ mình, đến hy sinh.
Việc hy sinh lớn lao hơn cả là hy sinh tính tự ái của mình, là tha thứ cho kẻ làm nhục ta, là tha thứ cho kẻ thù. Xưa nay, chưa có một đạo giáo nào dạy tha thứ cho kẻ thù. Chúa phán: “Các con nghe dạy rằng: ngươi hãy yêu thương anh em ngươi và thù ghét kẻ làm hại ngươi. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương kẻ thù”.
Người Do thái quan niệm anh em là người đồng hương hay người cảm tình với đạo. Đối với Chúa Giêsu, anh em là tất cả, là người Samaritanô, là người ngoại bang, là người lạc đạo nữa (Lc 10, 29-37). Chúa biết trái tim con người có thể vượt tính tự ái, mở rộng trái tim và vòng tay để ôm ấp cả kẻ thù.
Chúa đã tha thứ cho kẻ giết mình, “Lạy Cha, xin tha cho chúng” (Lc 23, 34). Khó thật nhưng Chúa ban cho kẻ thật lòng xin ơn biết tha thứ.
Văn hào Henry Bordeaux kể: Ngày kia, một nhóm thợ thuyền 20 người được Đức Giáo Hoàng Piô XII đến thăm và trò chuyện thân mật.
Bỗng có một người thợ quỳ xuống và nói: “Thưa Đức Thánh Cha đây là cuốn sách con đọc điều dữ và đây là… con dao con muốn ám hại Đức Thánh Cha, con xin lỗi Ngài.” Đức Piô trả lời: “Con ơi, Chúa chúc lành cho con như cha” (Images romaines, plon, trang 279).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương thù địch, làm lành cho kẻ ghét và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và vu khống chúng con…, để chúng con trọn lành như Cha trên trời.
GIÁO LÝ :  Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân
Câu Giáo lý 350: H./ Sự ưng thuận kết hôn cần thiết thế nào? 
T./ Sự ưng thuận kết hôn không thể thiếu và không thể thay thế,/ vì đó là yếu tố thiết yếu làm thành Bí tích Hôn Phối [344].

Tìm Hiểu Thuật Ngữ Kitô Giáo (1)   

Theo giáo lý, tín lý và giáo luật hiện hành của Giáo Hội thì Dân Chúa được khai sinh qua Phép Rửa Tội được mời gọi sống trong ba ơn gọi hay ba bậc sống khác nhau. Đó là bậc giáo sĩ, bậc tu sĩ và bậc giáo dân. Phân chia như vậy vì ơn gọi riêng biệt của từng người theo kế hoạch của Thiên Chúa chứ không có mục đích phân biệt địa vị cao thấp, hay giá trị hơn kém theo tiêu chuẩn người đời.
Giáo sĩ (clergy) Hàng giáo sĩ bao gồm những người được gọi để lãnh nhận 3 chức thánh: Phó tế, Linh mục và Giám mục.
Tu sĩ (religious) Bậc sống thứ hai là bậc tu trì. Đây là ơn gọi đặc biệt dành cho các tín hữu nam nữ đã quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa để tự nguyện khấn và sống ba lời khuyên của Phúc Âm là khiết tịnh (chastity) khó nghèo (poverty) và vâng phục (obedience) trong một Dòng Tu hay Tu Hội được thành lập hợp pháp theo giáo luật. Đây là bậc sống thánh hiến (consecrated life) dành cho những người có ơn gọi sống những linh đạo (spirituality) hay đặc sủng (charism) đặc biệt của nhiều Dòng Tu hay Tu Hội khác nhau.
Thí dụ: Dòng Thuyết giáo (Order of Preachers , O.P) của Thánh Đa Minh chuyên về giảng thuyết. Dòng Tên (Society of Jesus, SJ) của Thánh Ignatius Loyola, thành lập năm 1534, với khẩu hiệu “Ad majorem Dei gloriam = Cho vinh danh lớn lao của Thiên Chúa” chuyên giảng dạy ở Đại Học và hoạt động trong giới trí thức, nhưng nay cũng tham gia làm mục vụ cùng với nhiều Dòng Tu khác để giúp các Địa Phận thiếu Linh mục Triều (Diocesan priests) coi sóc giáo xứ.
Các nam tu sĩ thuộc nhiều Dòng Tu hay Tu Hội, ngoài 3 lời khấn Dòng, còn có thể học và lãnh chức thánh để trở thành các giáo sĩ có chức Linh mục hay Giám mục Dòng (đã có nhiều Hồng Y và cả Giáo Hoàng thuộc các Dòng Tu). Như vậy một Linh mục có thể là một tu sĩ vì thuộc về một Dòng Tu hay Tu Hội. Thí dụ: các cha Đa-Minh, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên, Tu Hội Tân Hiến ... Nhưng một giáo sĩ (Phó tế, Linh mục Giáo Phận hay còn gọi là Linh mục Triều) thì không phải là tu sĩ vì không thuộc về một Dòng Tu hay Tu Hội nào, mà thuộc một Giám mục điạ phận.
Giáo dân (laity)
Theo định nghĩa trong Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium của Công Đồng Vaticanô II, thì “danh hiệu giáo dân (laity) được hiểu là tất cả những Kitô-hữu không có chức thánh hoặc bậc tu trì được Giáo Hội công nhận.” Nói rõ hơn, giáo dân là thành phần Kitô hữu đông đảo nhất không thuộc về hàng giáo sĩ hay tu sĩ, như nói ở trên; nhưng nhờ phép rửa tội “đã trở nên Dân Thiên Chúa và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ. Họ là những người đang thực hiện sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong Giáo Hội và trên trần gian theo phần vụ riêng của mình.”
Như vậy, trách nhiệm và đối tượng phục vụ của hàng giáo sĩ chính là giáo dân, tức đoàn chiên mà Chúa Giêsu -Vị Mục Tử Nhân lành- đã trao phó nhiệm vụ chăn dắt cho các Tông Đồ xưa và nay cho những người kế tục sứ mạng này là các Giám Mục và Linh mục.
Tóm lại, tuy khác nhau về thứ bậc và trách nhiệm nhưng cả ba thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đều chung sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho những người chưa nghe biết để tất cả đều được cứu độ như lòng Chúa mong muốn.

TIÊU DIỆT HẾT KẺ THÙ

Một vị vua của Trung Quốc nói với triều đình của mình rằng: “Khi nào ta chinh phục đất nước ấy, ta sẽ tiêu diệt hết kẻ thù”.
Chẳng bao lâu sau, ông đã toàn thắng trở về. Đình thần của ông đều chờ đợi một cuộc thảm sát đẫm máu. Họ mong cho kẻ thù phải bị phanh thây không còn một tên sống sót. Nhưng họ lại vô cùng sửng sốt khi thấy kẻ thù ngồi ăn uống với nhà vua, cười cười nói nói vui vẻ như kẻ thắng trận. Họ liền tâu nhà vua:
-Muôn tâu Thánh Thượng, trước khi xuất quân lâm trận, ngài đã tuyên bố là sẽ tiêu diệt kẻ thù cơ mà! Sao bây giờ…?
Hoàng đế ôn tồn cười nói: “Không phải ta đã tiêu diệt hết kẻ thù rồi sao? Những người ngồi đây không phải là bạn hữu của chúng ta sao?”
TRẢ THÙ
Một thanh niên trong làng bị lăng mạ cách thậm tệ. Anh vội vàng đến mục sư kể cho ông nghe và muốn đi trả thù ngay.
- Tốt hơn, con nên về nhà.
- Nhưng con bị nhục mạ.
- Vậy thì con càng nên về nhà ngay lúc này. Sự nhục mạ cũng giống như bùn.
- Đúng thế. Con sẽ làm sạch nó.
- Này con, có một điều con có thể học hỏi tốt ngay bây giờ và sau này: Bùn được gạt sạch dễ dàng khi nó khô.
Tin Fatima: ''Chị Lucia'' sắp được phong Chân Phước?

Biển Đức Phan Anh
Năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima sắp tới, liệu nhân vật lừng danh nhất và sống lâu nhất trong "3 đứa trẻ," là Sơ Lucia dos Santos, còn được gọi một cách thân ái là "Chị Lucia", sẽ có thể được phong Chân Phước chăng?
Đó rõ ràng là mục đích cuả các giới chức Công Giáo Bồ Đào Nha, Giáo Hội Bồ Đào Nha vừa công bố vào hôm thứ 2 rằng hàng ngàn văn bản đã được thu thập để làm chứng cho sự thánh thiện của Sơ Lucia.
Các tài liệu bao gồm hơn 15.000 bức thư, lời khai, và các tài liệu khác, sẽ được dùng để cổ động cho việc phong chân phước. Đức Giám Mục Virgilio Antunes cuả giaó phận Coimbra ghi nhận rằng, để kiếm chứng số tài liệu này, họ đã phải mất hơn tám năm , vì chúng bao gồm nhiều thư từ cá nhân và chứng từ cuả hơn 60 người.
Hồ sơ đã được trình bày trong một buổi lễ tại tu viện cuả Sơ Lucia ở Coimbra và sẽ được gửi đến Toà Thánh để xin chấp thuận cho việc tiến hành bước tiếp theo của tiến trình phong thánh. Vụ việc này sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô xem xét.
Nhắc lại vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, 2 anh em là Francisco và Jacinta Marto - 9 và 7 tuối - và người chị họ của mình là Lucia dos Santos, 10 tuổi, đã thả đàn cừu gặm cỏ ở gần làng Fatima cuả Bồ Đào Nha thì họ nhìn thấy cảnh tượng một người phụ nữ ăn mặc áo trắng tinh và cầm một chuỗi tràng hạt.
Sau cuộc xuất hiện đầu tiên đó, Đức Trinh Nữ Maria còn hiện ra với các trẻ vào những ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 cho đến tháng 10. Thông điệp cuả Đức Mẹ được tóm tắt là những lời kêu gọi hãy ăn năn, đền tạ và cầu nguyện.
Năm 1930, Giáo Hội Công Giáo tuyên bố sự siêu nhiên của các cuộc hiện ra và một ngôi đền thờ đã được dựng lên tại Fatima. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến viếng thăm ngày 13-5-1967, và sau đó là các Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Benedictô XVI.
Thánh Gioan Phaolô II đã có một lòng sùng kính đặc biệt mạnh mẽ với Đức Mẹ Fatima. Sau vụ ám sát năm 1981, Ngài tuyên bố sự sống của mình đã được cứu thoát nhờ sự can thiệp kỳ diệu của Đức Mẹ. Như là một dấu hiệu của lòng biết ơn, Ngài đã đặt viên đạn cuả vụ ám sát vào vương miện của Đức Mẹ. Trong dịp đó Ngài nói:
"Xin hãy cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, người mà tôi đã chân thành tha thứ. Hiệp thông với Chúa Kitô, là một linh mục và cũng là nạn nhân, tôi xin dâng những đau khổ của tôi cho Giáo Hội và thế giới." 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã có kế hoạch đến thăm Fatima trong tháng 5 để kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra.
Hai người em họ cuả Sơ Lucia, Francisco và Jacinta Marto, đã qua đời khi còn trẻ vì chứng viêm phổi và được phong chân phước vào năm 2000. Sơ Lucia qua đời năm 2005 lúc được 97 tuổi tại tu viện kín ở Coimbra.
BUỒM VÀ MÁI CHÈO

Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi trên sông. Cánh buồm căng gió, đẩy con thuyền băng băng tiến về phía trước. Cánh buồm rất tự hào về những đóng góp của mình, nó nhìn xuống những mái chèo gỗ đang nằm im dưới mạn thuyền và nói rằng:
“Mái chèo thật là đồ lười biếng và vô dụng. Cả con thuyền tiến lên là nhờ vào sức của tớ, còn các cậu chỉ biết ngủ mà thôi”
Mái chèo chắng nói gì, hình như nó đang ngủ thật.
Một lúc sau, gió lặng, những người ngư dân gỡ dây buồm và hạ buồm xuống. Tiếp đó họ cầm lấy mái chèo khua nước, và đưa con thuyền tiến lên. Lúc này mái chèo mới lên tiếng “Bi giờ thì cậu đã hiểu chưa? Chỉ khi nào có gió thì cậu mới phát huy tác dụng thôi, còn chúng tôi thì vẫn có thể giúp con thuyền tiến lên trong mọi hoàn cảnh đấy!”
Lúc này, buồm đã hiểu ra và tự hứa sẽ cùng mái chèo đưa con thuyền tiến lên nhanh nhất.
Vị trưởng tàu dù rất bận rộn chỉ huy tàu, nhưng cũng nở một nụ cười mãn nguyện….
Lời bàn: Không ai là vô dụng cả. Tất cả trở nên hữu ích cho nhau.
              
ĂN CƠM MIỄN PHÍ

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Ông chủ nhà hàng ăn uống nọ đột nhiên có một suy nghĩ hết sức kỳ quặc, trước cửa hàng dán một tờ quảng cáo “ngày mai ăn cơm miễn phí.”
Tờ quảng cáo vừa dán lên thì qua ngày hôm sau bắt đầu, khách đến ăn mỗi ngày đều có tăng lên, té ra tâm lý của mọi người thấy rẻ mà đến. Nhưng ăn cơm xong thì ai cũng phải trả tiền rồi mới được ra khỏi cửa, lý do rất đơn giản: ngay mai thì chưa đến, nên hôm nay vẫn cứ phải trả tiền !

Hể việc gì có chữ “chùa” là người ta đến nhiều, như: ăn cơm chùa, coi hát chùa, v.v...bởi vì “chùa” có nghĩa là miễn phí, mà con người ta thì thích miễn phí, nhất là ăn miễn phí.  
Đời sống nội tâm của con người ta cũng có những việc miễn phí nhưng rất ít người tham dự:       
- Làm việc bác ái là làm công việc miễn phí, tự nguyện, nhưng nó lại làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, vậy mà có rất ít người tình nguyện làm việc bác ái. 
- Nói lời khuyến khích là làm việc miễn phí, tự nguyện, nhưng nó lại làm cho tình người thêm đậm đà, vậy mà có rất ít người biết nói lời khuyến khích.
- Phục vụ tha nhân là làm việc miễn phí, nhưng nó lại làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và biết cảm thông hơn, vậy mà có rất ít người biết phục vụ người khác.
Đức Chúa Giê-su đã thiết lập các bí tích và hoàn toàn “miễn phí” cho người lãnh nhận, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Giải Tội, và chỉ có một điều kiện duy nhất là đã giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em. Nhưng lại có nhiều Ki-tô hữu không muốn đến lãnh nhận ân sủng miễn phí này, thật là uổng và đáng tiếc vô cùng.
Ở đời cái miễn phí nào cũng có cái giá của nó, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là hoàn toàn tự nguyện mà thôi.
CHA XỨ TÔI             Mai Nguyên Vũ
 Cha xứ tôi năm nay đã ngoài 40, nhưng người rất trẻ trung, đi đâu cũng diện quần Jean áo thun, chân xỏ đôi giầy mọi, trông rất bụi. Người phóng xe moto không nhanh bằng đám choai choai, nhưng thỉnh thoảng cũng được cảnh sát giao thông hỏi thăm.
Ngày đón cha về nhận xứ, mọi người tập trung đầy sân nhà thờ. Hội kèn, hội trống giăng hàng rất khí thế. Nhưng đợi hoài chẳng thấy cha đâu.
Người ta tụm năm tụm ba ngồi đấu láo. Một anh cao hứng hô giọng thật to: “Kèn, tống, nọng, noa thắp thẵn tong thân. Cụ lào sò đầu ra, phết niền”. (Tiếng Bùi Chu có nghĩa là: Kèn, trống,lọng, loa sắp sẵn trong sân, cụ nào thò đầu ra, phết liền).
Mọi người đang ôm bụng cười quằn quại thì người lù lù từ trong nhà xứ đi ra. Người chạy xe vòng lối sau vào, làm cả xứ tẽn tò te.
Những ngày nóng nực,cha đánh nguyên một cái quần tà lỏn, bơi bì bõm dưới hồ bơi công cộng. Đám thanh niên chỉ chỏ bảo nhau:
- Đm. Cha xứ hay sao ấy chúng mày ơi!
_ Mày nhìn gà hóa quạ. Cha xứ đ. Nào ở đây.
_ Nếu đúng thì sao? Mày bao tao một chầu cà phê. Ô kê?
Nói xong, nó phóng ùm xuống, biến mất trong làn nước xanh.Một lúc sau nó ngoi lên: "Đm. Đúng cụ rồi."
Chiều hôm ấy cha con tắm chung vui vẻ. Người chỉ nói một câu:
“Cái gì ngon và sạch thì bỏ vào miệng. Những thứ dơ bẩn như c,b,l từ nay đừng có đưa lên miệng nhé”. Từ hôm đó không đứa nào dám văng tục ra hồ bơi nữa.
Đám ma, đám cưới nào trong xứ cũng có mặt người. Biết cha thích văn nghệ, người ta hay mời cha lên hát mở màn. Bài tủ của người là “ Bài thánh ca đó còn nhớ không em?”
Các cụ già lắc đầu cười hóm hỉnh, còn đám trẻ khoái vô cùng.
Cha rất thích hoa và cây kiểng. Người dành hẳn một góc sân nhà xứ làm vườn hoa.
Có lần Đức Thầy về kinh lý, thấy cha trồng nhiều hoa, Đức Thầy nói, giọng ngái ngủ, rề rề như đánh toàn một dấu huyền lên cả câu:
_ Cha xứ chơi nhiều hoa thế này còn giờ đâu mà lo mục vụ!
_ Trình Đức Cha, hoa biết nói biết cười thì Đức Cha không cho chơi. Con còn mỗi thú vui này thôi ạ.
_ Ư, chơi cũng được, nhưng phải chu toàn nhiệm vụ trước đã.
Mấy ngày gần Tết, dù có bận thế nào, cha cũng dành vài buổi đi ngắm hoa mai. Người thường bảo: “ Hoa mai không đẹp bằng hoa hồng, hoa lan, đâu có hơn gì hoa cánh chuồn, nhưng Tết mà không có hoa mai thì chẳng ra Tết.”
Người thích vào mấy vườn mai, xem người ta hái lá mai, chui xuống mấy gốc mai già, khám phá mầm xuân đang cựa quậy trong từng nụ hoa, theo dõi chúng sưng lên từng ngày cho tới lúc khai hoa nở nhụy. Cha có cái thú hôn trộm những bông mai mới nở. Phải hôn trộm, hôn lén, vì đàn ông hôn một bông hoa đã thấy kỳ kỳ, cha xứ làm vậy người ta cười chết, nên ngó quanh ngó quẩn không thấy ai nhìn, người mới ghé sát mũi vào nhụy hoa, hít một hơi thật dài như muốn lùa cả trời xuân vào trong lồng ngực.
Năm nay, người mê nhất một chậu mai bon-sai. Gốc cây sần sùi, hang hốc, uốn éo bò xuống như dòng thác đang ào ào đổ từ đỉnh núi xuống thung lũng. Thiên hạ kháo nhau rằng nó mọc chênh vênh trên núi. Tuổi ít nhất cũng phải ngoài 50.
Sau một hồi mặc cả, người quyết định lấy với giá 15 triệu đồng . Cha ra xe mở cốp lấy tiền. Bỗng người đứng im thật lâu như cây trồng, mắt đau đáu nhìn sang bên kia đường. Một người đàn bà gầy sọm và rách rưới đang gò mình trên đống rác. Đống rác to xông lên bụi mù, bốc mùi tanh tưởi.
Chị ta cào cào, bới bới, nhặt từng tí sắt, ve chai và bọc nhựa. Bỗng, chị thét lên đau đớn. Bàn tay vọt máu đỏ tươi. Chị té nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, dở khăn che mặt, bịt lấy bàn tay, ngồi khóc nức nở. Có mấy người qua đường giúp chị cột lại vết thương.
Cha xứ nhận ra con chiên mình, một người nghèo nhất xứ. Người xúc động ghê gớm. Cha lên xe phóng khỏi vườn mai, chạy về nhưng không vào nhà xứ. Cha đi thẳng xuống cuối làng, qua cây cầu nhỏ, xuyên qua nghĩa địa, tới một xóm nghèo, quen gọi là xóm Tha ma. Sau ba bốn lần quẹo, người vô một căn lều làm toàn bằng tôn rách nát. Trong nhà có một ông ngơ ngơ nằm liệt trên ghế bố và hai em nhỏ. May quá, không có ai nhận ra cha xứ.
Người lấy bọc tiền, viết mấy chữ: “Cầu chúc gia đình một mùa xuân no ấm và một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa. Một người anh em”. Cha đưa gói tiền và thư cho hai chị em rồi đi ra, miệng lẩm bẩm: “Phải vận động xây nhà cho người nghèo. Phải vận động xây nhà…”
Một làn gió xuân tươi mát bất chợt tràn về mơn trớn linh hồn cha. Một niềm vui thanh khiết len nhẹ vào từng tế bào. Một mùa xuân đẹp nhất đang về với cha. Không tiền tài danh vọng, không cần bánh chưng bánh tét hay rượu ngoại, cũng chẳng cần hoa mai hoa đào.
Trưa hôm đó người không sao ngủ được vì niềm vui cứ ngồn ngộn trong tim, y hệt hồi nhỏ háo hức đợi giao thừa bên gối mẹ.
Nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ và người mẹ nghèo liên tục nở trong đầu cha. Chúm chím, he hé, run run mở từng cánh, từng cánh, rồi bung ra vàng rực đều khắp mọi nơi dưới nắng xuân rộn ràng. Đẹp, đẹp vô ngần, đẹp hơn gấp vạn lần những chùm hoa mai đang nở ngoài kia.
*****
Ngày ung thư trẻ em: Cha mẹ hãy nhớ 7 điều sau

Ngày 15/2 hàng năm được chọn là ngày ung thư trẻ em. Các chuyên gia cho biết, ung thư trẻ em không phải là hiếm gặp và bất cứ cha mẹ nào cũng cần tỉnh táo để cứu con sớm.
Sốc vì không nghĩ con mình bị ung thư  :
Chị Nguyễn Thị Viễn ở Hải Dương đang chăm sóc con tại khoa Nhi, Bệnh viên K trung ương. Chị vẫn chưa tin vào sự thật là con mình bị ung thư giai đoạn 3.
Chị Viễn tâm sự, con chị đang khỏe mạnh, cháu học lớp hai thì xuất hiện đau bụng, bụng rắn nhưng chị nghĩ con bị tiêu hóa nên không chăm sóc con.
Đến khi phát hiện ra thì bệnh của con đã ở giai đoạn muộn. Nhìn đứa con đang tuổi đến trường lại phải gắn bó với viện, chị Viễn không khỏi xót xa. Chị chia sẻ: “Có ai nghĩ bé thế mà con lại bị ung thư đâu”.
Bệnh nhi bị ung thư điều trị tại BV K cơ sở 3
Trường hợp của bé Bình Minh – Tuyên Quang, 20 tháng tuổi, bị ung thư phần mềm giai đoạn cuối. Cậu bé đã bị di căn lên phổi và đang nằm điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K trung ương.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư ở trẻ em, các triệu chứng sớm theo nghiên cứu của thế giới, diễn ra trên 85% trẻ bị ung thư, như sau:
-Trẻ có khối u, sưng nề bất thường ở ổ bụng. Khi tắm cho con bố mẹ có thể sờ thấy khối u.
-Trẻ bị sốt kéo dài, điều trị kháng sinh không dứt, không tìm ra bệnh.
- Trẻ sụt cân, mệt mỏi.
- Trẻ chảy máu chân răng, xuất hiện vết bầm tím trên tay, chân.
- Trẻ có triệu chứng đau đầu buồn nôn, dấu hiệu của khối u ở não.
- Ở mắt trẻ có đốm trắng hay gọi mắt mèo dấu hiệu của ung thư võng mạc những đặc điểm này chỉ vô tình phát hiện đưa trẻ vào buồng tối thấy mất trẻ lóe lên, chụp ảnh có đèn flat.
- Trẻ khỏe nhưng có hạch mọc ở người.
Bố mẹ của cháu cho biết con bị ốm, đi khám ở tuyến dưới bác sĩ không phát hiện ra. Hết chẩn đoán sốt, rồi lại viêm phổi. Đến khi tìm ra được bệnh thì cháu đã ở giai đoạn 4.
Trường hợp của bé Nguyễn Mạnh Q. Thanh Trì, Hà Nội bị ung thư nguyên bào thần kinh với khối u to. Mẹ của cháu cho biết, lúc mới sinh cháu khỏe mạnh. Đến lúc hơn 4 tháng chị thấy bé đi tiểu ít, nước tiểu đục. Chị mua thuốc mát về cho con uống.
Lúc bé bị sốt cao không đỡ, chị cho bé vào Bệnh viện Nhi trung ương khám, bác sĩ chẩn đoán viêm tiết niệu. Nhưng cháu cứ sốt nằm cả tuần không hạ, bác sĩ gây mê cho đi chụp CT phát hiện khối u nguyên bào thần kinh ở phúc mạc nằm chèn động mạch chủ. Khối u có kích thước lên đến hơn 6 cm.
Không ít những bé vừa sinh ra đã bị ung thư. Các bác sĩ cho biết đó là bệnh ung thư phát triển từ trong bào thai và khi chào đời các bé đã phải vào viện để điều trị hóa chất.
Tại Khoa Nhi, Bệnh viện K, có những bé mới 3 – 4 tháng tuổi đã phát hiện ung thư và phải điều trị hóa chất. Không ít người nghĩ rằng bệnh ung thư chỉ xảy ra ở người lớn, các cháu còn bé chưa phơi nhiễm, làm sao có thể bị ung thư.
TS, BS Phạm Thị Việt Hương – Khoa Nhi, Bệnh viện K Hà Nội, cho biết, bệnh ung thư ở trẻ con chủ yếu do yếu tố đột biến gen, nhiễm sắc thể nên có những cháu vừa sinh ra đã mắc bệnh ung thư.
Nên điều trị sớm Theo BS Hương, ung thư trẻ em khác biệt hoàn toàn với ung thư người lớn. Cùng 1 lứa tuổi có thể mắc nhiều bệnh ung thư khác nhau, biểu hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
Ung thư trẻ em mới mắc diễn biến nhanh, khi mới phát hiện ra có thể đã là giai đoạn muộn. Bệnh ung thư ở trẻ em còn khác với người lớn đặc điểm nữa là cùng một bệnh có nhiều triệu chứng khác nhau, mỗi cháu có biểu hiện khác nhau.
Chính vì thế, khi phát hiện ra bệnh ung thư, nhiều cháu đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, BS Hương chia sẻ, dù phát hiện ở giai đoạn muộn nhưng ưu điểm là bệnh ung thư ở trẻ em đa số là bệnh nhạy cảm với hóa chất nên việc điều trị mang lại hiệu quả tốt hơn so với người lớn.
BS Hương tâm sự, rất nhiều trường hợp khi phát hiện con bị ung thư họ đã lo sợ và không chữa cho con mà về nhà điều trị thuốc lá, thuốc dân gian. Điều này dẫn đến bệnh nặng hơn và cơ hội vàng chữa khỏi bệnh xa hơn.
Chính vì thế, bác sĩ Hương khuyên, với những gia đình không may mắn có con bị ung thư, khi phát hiện nên điều trị sớm để có cơ hội chữa khỏi.  Theo thống kê của Khoa Nhi, Bệnh viện K trung ương, tỷ lệ chữa ung thư thành công hiện nay rất cao. Có những bệnh nhân sống khỏe không bệnh, đi học và lập gia đình.
Đối với ung thư nguyên bào võng mạc điều trị ở bệnh viện K, nhiều bệnh nhi đã sống không bệnh và bảo tồn được mắt, thị lực trên 5 năm đạt 68%. Các cháu đến khi còn sớm thường tỷ lệ thành công cao hơn.
Còn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ung thư máu) ở trẻ em ở Việt Nam hiện nay tỉ lệ chữa khỏi đã đạt được trên 70%.
Đối với u lympho ác tính không Hodgkin, một dạng ung thư hệ thống tạo huyết, bệnh nhân có thể sống chung và sống thêm toàn bộ 68%, sống không bệnh đạt 64%.
Bệnh ung thư xương, theo tổng kết của Khoa Nhi Bệnh viện K, trẻ sống thêm không bệnh trên 5 năm đạt 85%.
****


Tòa Giám Mục Nha Trang:   CÁO PHÓ

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã được về cùng Chúa lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 -02- 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang,
 Hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục
Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 18- 2- 2017 Tại TGM Nha Trang 22 Trần Phú, Nha Trang
CÁC NGÀY LỄ trong tuần:
- THỨ BA 21/02:  Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT
- THỨ TƯ  22/02:  Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô
- THỨ NĂM  23/02: Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo


Không có nhận xét nào: