CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG HAI TẾT ĐINH DẬU 2017
LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Mùng Hai Tết là ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong tâm tình “uống nước nhớ nguồn”, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện chân thành:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha cho các Đấng Bậc trong Hội Thánh luôn được hồn an xác mạnh, cách riêng xin Cha ban dồi dào ơn thánh trên Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse chúng con, (cũng như Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Lạng Sơn, chủ sự thánh lễ hôm nay).
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/ Lạy Cha, Cha dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Xin Cha cho chúng con luôn biết yêu kính ông bà, thảo hiếu với cha mẹ, biết ơn những người đã sinh thành dưỡng dục nên mình, và hết lòng chăm lo phụng dưỡng các ngài, khi còn sống cũng như đã qua đời.  
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/ Lạy Cha, trong Năm Mục Vụ Gia Đình, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cho chúng con biết xây dựng gia đình, cũng như cộng đoàn của mình, trở thành nơi tràn ngập niềm vui, tình thương và sự sống.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, trong Năm Mục Vụ Gia Đình này, xin cho các bạn trẻ chọn đời sống hôn nhân gia đình, biết xây dựng gia đình mình theo mẫu gương gia đình Na-da-rét, nhờ đó gia đình của họ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, Cha thông ban sự sống cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Cha ban ơn trợ giúp để chúng con sống trọn niềm thảo kính với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


Không có nhận xét nào: