CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU 2017 (Xóm Giáo 5)
LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, trong ngày đầu xuân, chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha, Cội Nguồn của tất cả mọi sự, là Chúa của mùa xuân, để dâng lên Ngài những lời tha thiết nguyện xin:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, trong ngày đầu Năm Mới, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha chúc phúc và ban mọi ơn lành hồn xác cho các Vị Mục Tử và các tín hữu trong Hội Thánh, cho Quý cha Quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế, cho Cộng đoàn Xóm Giáo chúng con, đặc biệt cho Cha Tô-ma A-qui-nô nhân ngày bổn mạng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha ban cho thế giới được hòa bình, cho quê hương đất nước Việt Nam chúng con được an bình, thịnh vượng, và mọi người được sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong mọi hoàn cảnh, xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Cha, vì Cha là Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót.   
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, trong lúc được vui vầy đón mừng xuân mới, nguyện xin Cha cho chúng con cũng biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo đói, những nạn nhân của bất công, những người bị ngược đãi vì sống chính trực, và tất cả những ai là nạn nhân của một xã hội giàu bạo lực và thiếu tình thương.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Cha thương chấp nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


Không có nhận xét nào: