CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG với Giáng Sinh 2016

Nguyện Đường Xóm 5

Hang Đá Bê-lem.



Không có nhận xét nào: