CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Suy Tôn Lời Chúa Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm A – Mt 11, 2-11 Thứ Tư – 7/12/2016
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU
Kính thưa cộng đoàn!
Giáo Hội sẽ công bố đoạn Tin Mừng Mt 11, 2-11 vào Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A với chủ đề: Đấng Thiên Sai sẽ mang lại niềm vui và bình an cho con người. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến soi dẫn tâm hồn chúng ta giúp chúng ta đón nhận Lời Chúa sốt sắng.
 (Cộng đoàn hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…)
SUY NIỆM
*Trước và sau mỗi suy niệm, cộng đoàn hát: (Vui lên – Mi Trầm – Cung F)
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời.
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
Suy Niệm 1: Những điều mắt thấy tai nghe chứng tỏ triều đại của Đấng Thiên Sai đã đến.
Trình thuật kể ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, khi nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"
+ Tại sao Gioan đặt câu hỏi cho Chúa Giêsu? Phải chăng Gioan nghi ngờ hay các môn đệ của ông nghi ngờ Đấng Thiên Sai? Có lẽ Gioan đặt câu hỏi với Chúa không phải do nghi ngờ, vì chính ông đã chỉ vào Chúa và giới thiệu với các môn đệ khi Ngài đi ngang qua (Ga 1:29); nhưng ông muốn các môn đệ của ông được củng cố niềm tin bằng chính những lời từ miệng Chúa.
+ Đáp lại câu hỏi của Gioan, Chúa Giêsu không dùng lời nói để diễn tả; nhưng kêu gọi họ hãy nhìn bằng hành động. Đó là cách thức vững chắc nhất để củng cố niềm tin: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Những điều này đã được tiên-tri I-sai-a loan báo trong Cựu Ước ở trên. Khi một người chứng kiến những điều lạ xảy ra, họ phải nhận ra triều đại của Đấng Thiên Sai đã đến.
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời.
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
Suy Niệm 2: Đức Kitô khen ngợi Gioan
Khi các môn đệ của Gioan đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan và khen ngợi:
1/ Niềm tin vững vàng của Gioan: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?"
Cây sậy phất phơ trước gió biểu tỏ một niềm tin lung lay như những người "gió chiều nào, theo chiều đó." Gioan chắc chắn không phải là một cây sậy phất phơ trước gió; nhưng một người với một niềm tin chắc chắn.
2/ Cuộc sống đơn giản của Gioan: "Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua."
Gioan không mặc gấm vóc lụa là và ở trong cung điện; nhưng ông mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng, và ở trong sa mạc. Ông chứng minh con người có thể sống một cuộc đời đơn giản, không quá lệ thuộc vào vật chất, và sống gần gũi thiên nhiên; để còn có thời giờ chuẩn bị tâm hồn con người đón nhận Đấng Thiên Sai.
3/ Sứ vụ của Gioan: "Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa."
Ngôn sứ là người nói thay cho Thiên Chúa. Cuộc sống ngôn sứ của Gioan chứng minh ông thi hành sứ vụ của ngôn sứ mà không sợ bất cứ một hậu quả gì. Chính vì nói thẳng và nói thật đã đưa ông vào tù, và bị chém đầu đặt trên đĩa sau này.
4/ Gioan là ngôn sứ cao trọng nhất: Chúa Giêsu khen ngợi Gioan: "Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến."
Gioan dọn đường cho Đấng Thiên Sai bằng cách sửa dọn tâm hồn cho dân chúng và ông nhìn thấy và chỉ rõ cho dân chúng biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Các ngôn sứ khác của Cựu Ước chỉ mặc khải một số chi tiết có liên quan tới Ngài.
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời.
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
KẾT LUẬN:
Cuối trình thuật Tin Mừng, Chúa Giêsu kết luận: "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."
Khi nói những điều này, Chúa Giêsu không có ý khinh thường Gioan; vì cũng như khi Ngài trả lời những người cho Ngài biết Mẹ và anh em đến tìm Chúa: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Mẹ Ta và anh em Ta là những kẻ nghe và thực hành ý muốn của Thiên Chúa."
Gioan đã thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao cách tốt đẹp và đầy đủ, ông cũng sẽ được thừa hưởng Nước Trời.
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời.
Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
GỢI Ý THỰC HÀNH
1/ Chúng ta chỉ thực sự có niềm vui và hạnh phúc khi Đức Kitô đến và cư ngụ trong tâm hồn chúng ta; chứ không lệ thuộc, bám víu vào bất cứ điều gì hời hợt bên ngoài. Một số người Công Giáo chỉ mang danh hiệu có đạo mà trong lòng thì không có, họ mang tâm thức vô thần, hoặc sống theo tâm thức đa thần giáo, nghĩa là vừa thờ Chúa, vừa thờ thần tài, thờ ông địa hoặc thờ bất kỳ thần nào khác mang lại lợi ích cho họ!
2/ Để đón nhận Đức Kitô, chúng ta cần phải kiên nhẫn cầu nguyện (tìm hiểu, suy gẫm Kinh Lạy Cha), thanh tẩy tâm hồn nhờ bí tích hòa giải, và luyện tập các nhân đức.
3/ Noi gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta cần luyện tập để có một đức tin vững vàng, một cuộc sống đơn giản, và một đời sống chứng nhân cho Đức Kitô  một cách trung thành.
LỜI CHÚA ĐỂ SUY NIỆM
1/   "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." (Mt 11,4)
2/  Chính ông Gioan là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. (Mt 11,10)
3/  "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.'' (Mt 11,11)
LỜI NGUYỆN
1. Giáo Hội có sứ mạng loan báo Chúa Cứu Thế đã đến và sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang vào ngày tận thế. Chúng ta cầu xin cho Giáo Hội luôn hăng say nhiệt thành chu toàn sứ vụ như Gioan Tiền Hô.
2. Tiên tri I-sai-a mời gọi chúng ta hãy vui lên. Niềm vui đích thực là hồng ân của Chúa. Chúng ta cầu xin cho những tâm hồn đau khổ, những ai đang buồn sầu và đang thất vọng được Chúa nâng đỡ, an ủi, khích lệ.
3. Trong tâm tình mong chờ Chúa đến, chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu mến việc cầu nguyện , quảng đại làm việc bác ái, và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho những người chúng ta gặp gỡ.
Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh
Gioa-kim Phạm Văn Lượng
THAM KHẢO:

Không có nhận xét nào: