CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Phóng Sự Ảnh Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định Học 4 Chuyên Đề Sáng Ngày 12.11.2016 Tại Giáo Xứ Bùi Phát12.11.2016
Phóng Sự Ảnh Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định Học 4 Chuyên Đề Sáng Ngày 12.11.2016 Tại Giáo Xứ Bùi Phát
* Mỗi đề tài một Linh mục thuyết giảng

Bàn đăng ký tham dự và nhận tài liệu
Giáo Xứ Bùi PhátThành viên HĐMV GX. Gioan Phaolô II
2 Vị đại diện của Giáo Hạt Tân Định

Người dẫn chương trình (đứng)Cha Chánh Xứ GX. Bùi PhátCha Đa minh Lâm Quang Khánh, Phó Xứ GX. Bùi  PhátLm. Giuse Đinh Đức Hậu


Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thu

Chụp hình chung lưu niệm
Những tấm ảnh riêng lưu niệm của mỗi Giáo Xứ
3 Bác phó nhòm ghi ảnhLm Carôlô Vũ Anh Quốc
Công Dân Toàn Cầu
Không có nhận xét nào: