CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN “C” 30/10/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 01/11/2016, lúc 18 giờ không có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.
2/ CHƯƠNG TRÌNH  LỄ TRỌNG KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ & LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
a/ Ngày 01/11/2016: (Thứ Ba) LỄ TRỌNG KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ
-     5 giờ và 6 giờ  : Thánh lễ tại Nhà Thờ
-     15 giờ             : Thánh lễ tại Lễ Đài
-     18 giờ             : Thánh lễ tại Nhà Thờ
b/ Ngày 02/11/2016: (Thứ Tư) LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
-     5 giờ và 6 giờ  : Thánh lễ tại Nhà Thờ
-     8 giờ               : Thánh lễ tại 02 Nghĩa Trang A + B Bà Quẹo
*Có 02 xe Bus phục vụ đi 02 Nghĩa Trang đậu ở đường Bà Huyện Thanh Quan.
           Khởi hành lúc 6 giờ.
-     18 giờ             : Thánh lễ tại Nhà Thờ
-     19 giờ 30         : Thánh lễ tại Nhà Thờ
c/ Giải Tội: Quí Cha sẽ tăng cường ngồi tòa giải tội vào ngày 29/10 (Thứ Bảy) – 31/10 và 01/11/2016  (Thứ Hai và Thứ Ba)            
-      Sáng    : 8 giờ 00 – 10 giờ 30
-      Chiều : 14 giờ 00 – 17 giờ 00
   * Xin Lưu Ý: Về việc viếng Nhà Thờ và viếng Nghĩa Trang
-     Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) nhưng phải nhường lại cho các linh hồn, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
-     Từ ngày 01 đến 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, phòng hài cốt và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá theo thường lệ, (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (Trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3/ Thứ Năm đầu tháng 3/11/2016: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.
7/ Thứ Sáu đầu tháng 4/11/2016:
a/ 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
b/ 19 giờ 00: có buổi họp của Giới Gia trưởng Giáo Xứ tại Nguyện Đường Lầu 1 Dãy B.
Kính mời quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.
                                                                                              VPGX

Không có nhận xét nào: