CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11/2016 - Mt 5,1-12a
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                         

Anh chị em thân mến!
Các Thánh là những người con ưu tú của Hội Thánh, nhờ sống theo Tám Mối Phúc Thật các Ngài được hưởng vinh quang Thiên Quốc. Trong tâm tình mến yêu và tôn kính toàn thể các Thánh Nam Nữ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1/ Tám mối phúc thật là Hiến Chương Nước Trời, tinh hoa của Tin Mừng. Nguyện xin Cha cho các Ki-tô  hữu trong Hội Thánh luôn biết noi gương các thánh, sống theo tinh thần của Các Mối Phúc Thật, để được cùng ngài chung hưởng vinh quang Thiên Quốc.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Nguyện xin Cha cho Hội Thánh luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su, để qui tụ mọi người từ muôn dân muôn nước làm nên Dân thánh của Cha, đông như sao trên trời, như cát bãi biển.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Nguyện xin Cha ban ơn thánh hóa và sức mạnh cho những ai đang bị bách hại vì công lý và vì Tin Mừng, được trung kiên và can đảm đến cùng.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Nguyện xin Cha cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng con luôn biết ý thức, chọn lựa và quyết định phải làm những việc tốt lành, thánh thiện đẹp lòng Cha và mọi người, để xứng đáng lãnh phần thưởng vinh quang.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin Cha giúp chúng con biết sống đời Ki-tô hữu gương mẫu qua việc tuân giữ các giới răn của Cha và Hội Thánh, để mai sau chúng con được họp đoàn với các Thánh ca tụng Cha muôn đời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

.

Không có nhận xét nào: