CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN “C” 12/06/2016   
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 14/6/2016 có 30 phút học hỏi về Lòng Thương Xót trước Thánh lễ 18 giờ.
2/ Thứ Tư 22/6/2016 Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân do Cha Giuse Lê Quang Uy phụ trách chương trình như sau:
-         17 giờ 00: Tp trung
-         18 giờ 00: Thánh lễ
3/ Nhân dịp mừng kính Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 2016, và bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ của Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Giáo Xứ có tổ chức Tuần Tam nhật và Thánh lễ tạ ơn trọng thể tạ ơn Thiên Chúa với Chủ đề Cùng đi với Mẹ Hằng Cứu Giúp Trong Hành Trình Đức Tin.
Tỉnh Dòng Việt Nam xin thông báo về một số hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức như sau:
a)     Rước Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre để Cộng đoàn Dân Chúa cùng chiêm ngắm và cầu nguyện từ 23/6 đến 26/6/2016.
b)     Tam Nhật Kính Đức Trinh Nữ Maria từ 23 đến 25/6/2016.
c)     Trong Tuần Tam Nhật và ngày chính lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sẽ có ngày giờ dành riêng cho Giáo Xứ và các Cộng Đoàn đăng ký với Giáo Xứ để có thể hành hương, làm việc kính Đức Mẹ (30 phút)  hoặc dâng Thánh lễ với những giờ cụ thể sau đây:
o   Thứ Năm 23/6/2016: 19 giờ 30 – 22 giờ.
o   Thứ Sáu 24/6/2016: 8 giờ - 10 giờ; 19 giờ 30 – 22 giờ.
o   Thứ Bảy 25/6/2016: 8 giờ -- 11 giờ; 19 giờ 30 – 22 giờ.
o   Thứ Hai 27/6/2016: 8 giờ - 10 giờ; 14 giờ – 17 giờ 30.
d)     Trong các ngày 23, 24, giờ hành hương bt đu lúc 17 gi 30, và Thánh l đng tế lúc 18 gi.
e)     Riêng ngày 25/6/2016, giờ hành hương theo ngày Thứ Bảy, bắt đầu vào lúc 16 giờ, và Thánh lễ đồng tế lúc 16 giờ 30.
f)      Ngày chính lễ 27/6/2016, sẽ ban ơn toàn xá trong tất cả các giờ làm việc kính Đức Trinh Nữ Maria, hành hương và Thánh lễ.
Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện trong các giờ cầu nguyện, hành hương, và Thánh lễ trong tuần Tam nhật và mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

                                                                                                                     VPGX 

Không có nhận xét nào: