CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Suy Tôn Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm C – Lc 7,36-50Thứ Tư – 8/6/2016
CẦU NGUYỆN VÀ XIN ƠN THÁNH THẦN
Lạy Chúa Giê-su, lòng xót thương của Chúa hải hà vô biên. Người phụ nữ tội lỗi đến với Chúa với lòng mến và sám hối ăn năn tội của mình đã phạm. Chúa đã thương xóa sạch tội lỗi của chị. Xin lòng xót thương ấy cũng tuôn đổ trên mỗi người chúng con đây, những tội nhân trước mặt Chúa. Xin Thánh Thần Chúa ngự đến giúp chúng con hiểu, sống Lời Chúa qua Tin Mừng Lc 7,36-50 chúng con tìm hiểu chiều nay.
 (Cộng đoàn hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…)
GỢI Ý TÌM HIỂU TIN MỪNG Lc 7,36-50.
LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa cộng đoàn!
Giáo Hội sẽ công bố đoạn Tin Mừng chúng ta vừa đọc vào Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm C với chủ đề:
Nhu cầu cần xét mình để nhận ra tội và đừng kết án tha nhân.
Có ba nhân vật trong trình thuật chúng ta cần biết:
Chúa Giê-su giàu lòng thương xót.
Người Pha-ri-sêu là người đã phán xét, phê phán: Người phụ nữ này là một người tội lỗi. Ông còn phê phán cả Đức Giê-su, bởi vì Người không ngăn cản chị ấy.
Người phụ nữ, một tội nhân có lòng sám hối chân thành, tin vào Đức Giê-su và yêu mến Chúa hết lòng.
Có những lúc nào đó, vô tình hay cố ý, chúng ta là người Pha-ri-sêu luôn kết án tha nhân.
Và có những lúc nào đó, chúng ta là những tội nhân như người phụ nữ trong trình thuật biết nhận ra tội lỗi của mình để sám hối trở về cùng Chúa, để yêu mến Chúa thật lòng hầu được Chúa xót thương tha thứ. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết trong đoạn Tin Mừng Lc 7,36-50 dưới hình thức suy niệm sau đây:
SUY NIỆM
Trước và sau mỗi suy niệm, chúng ta cùng hát ĐK Thánh Vịnh 50 sau đây (Cung Gm):
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây, đắc tội với Ngài!
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây đắc tội lắm thay!
Suy Niệm 1: Chúa Giêsu mời ông Pharisêu xét mình.
Giống như trình thuật Nathan-David trong bài đọc I của Chúa Nhật XI Thường Niên, năm C, Chúa Giêsu cũng kể một câu truyện cho ông Pharisêu. Thoạt nghe, ông Pharisêu thấy chẳng có gì liên quan đến mình cả.
a/ Qua ví dụ hai con nợ: Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." Đức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" Ông Simon đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm."
b/ Qua trường hợp cụ thể: Quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít."
*Mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm: Tôi là một tội nhân trước mặt Chúa. Tôi có yêu Chúa không, yêu nhiều hay ít ?
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây, đắc tội với Ngài!
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây đắc tội lắm thay!
Suy Niệm 2: Chúa Giêsu tha tội cho người phụ nữ.
Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."
Niềm tin của người phụ nữ biểu lộ qua tình thương chị dành cho Chúa Giêsu. Chúa không khen tội của người phụ nữ; nhưng Chúa tuyên dương hành động thống hối của chị. Chị biết mình có tội, và tội rất nhiều; nhưng chị tin vào lòng thương xót của Chúa Giêsu sẽ tha mọi tội cho chị. Vì chị có tội nhiều, nên chị biết ơn nhiều khi được tha nhiều. Và chị tìm thấy sự bình an.
Còn ông Pharisêu, chúng ta không thấy trình thuật nói về phản ứng của ông, một lời xin lỗi Chúa cũng không thấy đề cập đến. Thực ra, mọi người đều có tội. Khi một người không cảm thấy có tội là do bởi xét mình chưa kỹ thôi. Điều nguy hiểm cho những người tự cho mình là công chính là họ không cần đến Chúa và tình thương tha thứ của Ngài.
*Chúng ta tiếp tục tự vấn lương tâm: Tôi có bao giờ cao ngạo cho mình là người công chính để rồi không cần đến lòng xót thương tha thứ của Chúa không ?
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây, đắc tội với Ngài!
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây đắc tội lắm thay!
TÓM LẠI:
Trình thuật Tin Mừng Luca Lc 7,36-50 muốn nêu bật điều sau đây:
Trong cuộc đời, con người thường nghĩ các quyết định của mình là đúng, cho tới giây phút nào đó, Thiên Chúa gởi người đến soi sáng và vạch ra những sai lầm của mình. Trong những giây phút được soi sáng như thế, con người phải khiêm nhường nhìn nhận khuyết điểm thì mới nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu không, giây phút hồng ân đó qua đi, và con người sẽ ôm hận suốt đời.
Thinh lặng 0.5 phút rồi hát:
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây, đắc tội với Ngài!
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đây đắc tội lắm thay!
GỢI Ý THỰC HÀNH
1)  XÉT MÌNH: Chúng ta cần phải thường xuyên xét mình để nhận ra tội lỗi và khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa. Người không siêng năng xét mình sẽ không nhận ra các tội để chừa.
2)  THA THỨ: Sau khi đã hòa giải với Thiên Chúa qua bí tích giải tội, chúng ta phải rộng lòng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta.
3)  TRÁNH XÉT ĐOÁN: Chúng ta cần phải tránh xa việc xét đoán tha nhân. Hãy để việc đó cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần biết một điều: đã là người, ai cũng có những giây phút yếu lòng.
4)  CHIÊM NIỆM: Chúng ta hãy chiêm niệm lễ tế Đức Giê-su đã dâng trên đồi Can-vê ngày xưa vì chúng ta, và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Suy nghĩ xem: Sống cho Thiên Chúa, không sống cho chính mình nghĩa là gì?
LỜI CHÚA ĐỂ SUY NIỆM
1.     37 Một người phụ nữ tội lỗi trong thành, biết được Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
2.       47 Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu: Tội của chị này rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 
3.       50 Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."
LỜI NGUYỆN
1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng giàu lòng thương xót, trong cuộc sống thường ngày, chúng con thường xét đoán người khác với vẻ bề ngoài của họ, mà không nhìn lại bản thân mình.
2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng giàu lòng thương xót, xin đừng để một ai trong chúng con phải hư mất sự sống đời đời, nhưng xin khoan dung và tha thứ cho chúng con.
3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng giàu lòng thương xót, xin thương bảo vệ các chị em phụ nữ, đừng để những cám dổ bất chính làm tan vở mái ấm gia đình họ.
4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng giàu lòng thương xót, biết bao chị em lầm lỡ đang đi vào con đường trụy lạc. Xin Chúa thương cứu giúp các chị em có được lối thoát, mỗi khi đã lỡ lầm thì biết sám hối ăn năn.

Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh

Gioa-kim Phạm Văn Lượng


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Suy niệm của Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP - http://loinhapthe.com/
2.     Sách “Đọc Tin Mừng Chúa Nhật theo Lectio Divina – Năm C: Luca do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện.

Không có nhận xét nào: