CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN “C” 12.06.2016 (Lc 7,36-8,3)
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Tình Yêu. Người hằng yêu thương tha thứ và chờ đợi chúng ta đáp trả Tình Yêu của Người. Với lòng biết ơn và yêu mến Cha. Chúng ta chân thành dâng lời nguyện xin:
1/ “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Giáo Hội luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô, để phản chiếu chính hình ảnh Ngài trong lòng Giáo Hội.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Cha đã tha thứ tội lỗi cho Vua Đa-vít”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho    các Mục Tử trong Giáo Hội, luôn mặc lấy lòng thương xót của Cha, để luôn nhẫn nại và nhân từ với các hối nhân.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Đức tin con đã cứu con, hãy về bình an”. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban thêm đức tin cho các tội nhân, để họ luôn vững lòng tin vào lòng thương xót Cha, mà thành tâm thống hối mà mau mắn trở về.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ “Ai được tha nhiều thì yêu mến nhiều”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng ta, luôn hết lòng yêu mến Cha, chú tâm  lắng nghe thực thi Lời Ngài, và sống cảm thông tha thứ cho nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Lạy Cha / chúng con đang trên đường trở về với Cha, xin thương giúp chúng con luôn thành tâm thống hối và hết lòng tin cậy mến Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: