CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN “C” 19.06.2016 (Lc 9,18-24)
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! với niềm xác tín của Thánh Phê-rô, chúng ta cùng nhau thành khẩn xin Cha thêm đức tin cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1/ “Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm thâu qua”. Xin Cha cho tình yêu thập giá Chúa Ki-tô nên nguồn trợ lực cho các vị Chủ chăn, giúp các ngài luôn can đảm trong khi thi hành tác vụ, và sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình vì phần rỗi muôn người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Xin Cha giữ vững đức tin cho các tín hữu, để như Thánh Phê-rô, họ biết luôn tuyên xưng cách chân thành và mến yêu niềm tin của họ vào Chúa Ki-tô, bằng chính cuộc sống chứng nhân giữa lòng đời.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi Abraham”. Xin Cha cho các Linh mục, Tu sĩ là những người theo sát cánh Chúa Ki-tô, biết cùng bước với Ngài trên đường khổ giá, bằng cách vui nhận mọi nghịch cảnh với Chúa Ki-tô, họ sẽ qua đau khổ mà bước vào vinh quang sự sống.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Xin Cha cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta, biết trả lời về niềm tin và tình yêu của chúng ta đối với Cha, bằng một cuộc sống thánh thiện và yêu thương, biết nhận ra và tuân hành ý Cha trong mọi giây phút để sự sống của Cha luôn chan hòa và đổi mới tâm hồn chúng ta.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Lạy Cha / xin cho chúng con đang khát vọng tìm về Chân Thiện Mỹ, biết rằng chỉ có Chúa Ki-tô và Hội Thánh Ngài mới là con đường duy nhất, đưa con người tới hạnh phúc vô biên, để chúng con không bị nhiễm độc vì những học thuyết sai lạc, nhưng biết tìm gặp Cha và sống trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.


Không có nhận xét nào: