CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IX “C” – MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ 29/05/2016
  Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Theo ý định yêu thương của Thiên Chúa, trong đêm tiệc ly, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để trao ban Mình và Máu Người làm lương thực nuôi sống chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ biết ơn, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện: 
1/ Nguyện xin Cha cho các tín hữu trong Hội Thánh luôn chuyên cần và sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, để Hội Thánh thực sự trở nên bí tích cứu độ cho muôn dân.
       Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.      
2/ Nguyện xin Cha cho các dân tộc ngày càng ấm no hạnh phúc, để họ nhận ra Cha là Đấng giàu lòng thương xót.
     Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.       
3/ Nguyện xin Cha cho những tâm hồn đau khổ tìm được an ủi và nghị lực nơi bàn tiệc Thánh Thể.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.         
4/ Hôm nay, nhân ngày Chầu lượt của Giáo Xứ, nguyện xin Cha chúc phúc, thánh hóa và cho chúng con ý thức đến tham dự Suy tôn và Thờ lạy Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu, đồng thời, khi cùng chia sẻ một tấm bánh, được luôn sống quảng đại và hòa thuận với nhau.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.         
Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha giàu lòng nhân ái, chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân Cha đã ban cho chúng con là Đức Giê-su Ki-tô làm lương thực nuôi sống chúng con, xin cho chúng con siêng năng đến tôn thờ Người trong Bí Tích Thánh Thể, tích cực tham dự Thánh lễ, nhờ đó, đời sống đức tin của chúng con được thăng tiến và trưởng thành hơn. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: