CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Tiệc Tân Hôn Hoàng Tuyên - Mai Quyên 29.5.2016


30.5.2016

Nguyện xin Chúa ban cho Hoàng Tuyên + Mai Quyên đi hết đường đời bên nhau.


Không có nhận xét nào: