CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Lễ Truyền Tin 4.4.2016 - Bổn mạng Xóm Giáo 5 - GX.ĐMHCG.SG5.4.2016

Ngày 4.4.2016, ngày vui lớn của Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 và Ca đoàn Xóm 5:

MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC MARIA ĐƯỢC THIÊN SỨ TRUYỀN TIN

Thánh lễ đồng tế được cử hành  tại Nguyện Đường Xóm Giáo lúc 18 giờ ngày chính lễ 4.4.2016.

Chủ tế và giảng lễ: Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng.
Đồng tế: Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc và Quí Cha.
Hiệp thông tham dự:
191 hộ gia đình Công giáo.
Khách mời:
Ban Thường Vụ HĐMVGX
Đại diện các Xóm Giáo bạn
Đại diện đoàn thể.
15 lương dân.
Ân nhân.

Trước Thánh lễ, Bà Trưởng Xóm Maria Nguyễn Thị Thu Sương báo cáo hoạt động của Xóm một năm qua.
Cuối Thánh lễ, chia sẻ phần ăn mừng lễ cho người tham dự.

Hình ảnh minh họa:
Tiền cảnh Nguyện Đường trước Thánh lễ

Bàn dọn áo lễ

Lễ trước - Lạc sau
Xướng kinh trước Thánh lễBà Trưởng Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ ĐMHCG

Đại diện HĐMVGX các cấp


Đại diện Ban Thường Vụ và Cụ Nguyễn Văn Viện, cựu TTK.HĐMV


Phụ trách âm thanh - ánh sáng.

Niệm hương trước Thánh lễ


Trưởng Xóm báo cáo
Đọc Lời ChúaHát đáp ca


Đọc Lời Chúa


Cha Tô-ma A-qui-nô công bố Tin Mừng


Cha Chánh Xứ giảng lễ


Đọc Lời nguyện tín hữu
Dâng của lễ
Ca trưởng

Người đệm đàn
Ca viên


Hướng lòng hiệp dâng Thánh lễ


Đại diện Công ty RINAI, ân nhân Xóm GiáoQuà Mừng Lễ: Cà-ri gà + Bánh mì

  Tươi vui phục vụ
Bên ngoài / trước Nguyện ĐườngBên trong Nguyện Đường


Linh mục đoàn đồng tế


Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nôRa vềNến Phục SinhNhà Tạm
Cha Đặc Trách và Ca đoàn

Giáo Xứ ĐMHCG
     Xóm Giáo 5
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ TRUYỀN TIN
4.4.2016
        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, chúng ta tạ ơn Cha vì Cha đã ban Con Một của Người qua cung lòng Trinh Nữ Maria để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Nhân ngày lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin là Mẹ Đấng Cứu Thế, chúng ta tạ ơn Cha và nguyện xin Cha ban cho mọi dân nước trên thế giới tin nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất, để nhờ Người, họ được ơn giải thoát.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Như Mẹ Maria “Xin Vâng” cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại, chúng ta nguyện xin Cha ban cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhận được dồi dào ơn Thánh thần đề ngài sáng suốt đưa con thuyền Giáo Hội trong thế giới hôm nay vững tiến về Nhà Cha.  

    Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Như Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin vui cho Mẹ Maria, chúng ta nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu ý thức loan báo Tin Mừng theo hoàn cảnh của mình cho anh chị em lương dân.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Nhân mừng lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, bổn mạng Xóm Giáo 5 và Ca đoàn Xóm 5, chúng ta nguyện xin Cha ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quý Cha đồng tế, Quý vị trong Ban Điều Hành, Quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, anh chị em trong Ca đoàn, bà con lương dân trong khu vực, và trên tất cả chúng ta.

Chúng con nguyện xin Cha! 

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin Cha đoái thương chấp nhận những ý nguyện của Cộng đoàn Xóm 5 cùng những ý nguyện riêng tư của mỗi người đang hiệp dâng Thánh lễ này, nhờ Đức Giê-su Con Cha, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: