CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “C” (10/04/2016)

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Các Tông đồ đã nhận ra Chúa Ki-tô Phục Sinh khi Người đến với các ông trong công việc thường ngày. Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa Cha lời  nguyện xin: 

1/ Xin Cha cho muôn dân nhận ra Đức Ki-tô nơi anh em mình trong cuộc sống hằng ngày.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
2/ Xin Cha cho mọi người biết chia sẻ cơm bánh với nhau và nhận biết mọi người là hình ảnh của Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha cho những người đau khổ tìm được Cha là nguồn an ủi.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết làm chứng nhân cho Cha trong cách sống của mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha, chúng con tội lỗi và yếu đuối, xin Cha nhậm lời chúng con cầu nguyện, để khi tràn đầy ân sủng, chúng con luôn sẵn sàng bước theo Chúa Ki-tô. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: