CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C 10/4/2016     THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
                   10/4/2016             
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 12/4/2016, trước Thánh lễ 18 giờ có học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.
2/ Về Khóa Giáo Lý Vỡ Lòng:
·       Chúa Nhật 10/04/2016: Họp phụ huynh lúc 7 giờ 30, tại Phòng Hiệp Nhất Lớn.
        Lưu ý: Phần này chỉ đọc ngày Thứ Bảy 09/04/2016  và Thánh lễ    
            5 giờ, 6 giờ 30 Chúa Nhật 10/04/2016.
·       Thứ Hai 11/04/2016: Thánh lễ tĩnh tâm bắt đầu lúc 19 giờ tại nhà thờ Giáo Xứ.
·       Thứ Tư 13/04/2016: Các em xưng tội lần đầu, tại Phòng Hiệp Nhất Lớn. Các em tập họp lúc 18  giờ 30.
·       Chúa Nhật 17/04/2016: Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu tại   nhà thờ Giáo Xứ. Đoàn rước bắt đầu lúc 15 giờ 15.
3/ Nhân Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 19 giờ ngày 15/4/2016 Thứ Sáu có tổ chức đêm diễn nguyện
“ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT”
           *  Lưu ý: Chiều 15/4/2016, Thánh lễ 18 giờ sẽ được cử hành lúc 17 giờ 30 (trước 30 phút).
4/ Chúa Nhật IV Phục Sinh, 17/04/2016 tới đây, là ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục, cũng là ngày Tòa Tổng Giám Mục kêu gọi các Giáo Xứ giúp cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng Giáo Phận.
Kính xin Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.
                                                                                        VPGX

Không có nhận xét nào: