CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Xin cho linh hồn Cụ GB. Nguyễn Văn Bảo được an nghỉ trong Chúa

9.3.2016

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 đã viếng tang Cụ GB. Nguyễn Văn Bảo, cựu trưởng xóm 6 lúc 9 giờ 30.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ban cho linh hồn Cụ GB. Nguyễn Văn Bảo được lên chốn nghỉ ngơi - Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.Không có nhận xét nào: