CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “C” (06/03/2016) (Lc 15,1-3.11-32)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “C” (06/03/2016)
(Lc 15,1-3.11-32)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã     xúc phạm đến Ngài. Trong tâm tình thống hối và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Cha những ý nguyện xin:
1/ “Ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi”. Xin cho Hội Thánh luôn thể hiện được tình yêu thương chăm sóc của Cha đối với những nạn nhân trong các cuộc khủng bố và chiến tranh. 
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ “Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình Người trong Đức Ki-tô và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa”. Xin cho các Mục tử sẵn sàng, mau mắn, chăm chỉ và khiêm tốn ngồi tòa hòa giải để ban ơn tha thứ cho các tín hữu trong mùa sám hối này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Nó ra đi và trở về với cha nó”. Xin cho những ai đang trong tình trạng lỗi phạm tới Cha, biết can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình và sớm trở về cùng Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
4/ “Khi nó còn đàng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương”. Xin cho           mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta nhận ra tình yêu thương tha thứ của Cha,   để biết thật tình thống hối và hoán cải đời sống của mình.
Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Cha đã không kết án nhưng tha thứ mọi tội lỗi chúng con nhờ con Cha đã hy sinh chết trên thánh giá. Xin cho chúng con biết thành tâm trở về cùng Cha và sống xứng đáng là con Cha hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: