CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Rửa Tội – Thêm Sức 2.3.2016
3.3.2016
Tại Nguyện Đường Xóm Giáo 5 – GX.ĐMHCG.SG lúc 18 giờ. Sau cử hành Bí tích là Thánh lễ lúc 18 giờ 30 ngày 2.3.2016
Người lãnh nhận bí tích: Têrêsa Trương Huyền Nhật Linh
Sinh ngày 27.7.1988 tại Bình Thạnh TPHCM.
Con của Ông Trương Hồng Cửu và Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng – Phường 3 – Quận Bình Thạnh – TPHCM
Người đỡ đầu: Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 21 – Quận Bình Thạnh
Giáo sĩ rửa tội – thêm sức: Paul Lê Xuân Lộc
Linh mục Chánh Xứ GX.ĐMHCG giới thiệu.

Nghi Thức Tiếp Nhận:

 Nghi Thức Ban Bí Tích:
Thánh lễ
Không có nhận xét nào: