CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Nhóm trực Hành Hương Minh Niên 2016


Sáng Mùng 3 Tết Bính Thân 2016
Nhóm Trực Hành Hương Minh Niên Sáng Mùng 3 Tết Bính Thân từ 8 giờ 00 đến 12 giờ tại sân trước Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng - P9 - Q3

Linh mục Phụ trách: Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc
Nhóm bạn trẻ Đức Mẹ Măng-Đen
Đại diện Ban Thường Vụ

Công việc: Giúp người hành hương XIN KHẤN - XIN ƠN - TẠ ƠN - XIN LỄ...

Một vài hình ảnh minh họa do PVL ghi lại:


Không có nhận xét nào: