CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

CHÚC TẾT BÍNH THÂN CHÙA MINH ĐẠO - P9 - Q3 - TPHCM


MỪNG XUÂN HỈ XẢ THÊM CÔNG ĐỨC
ĐÓN TẾT TỪ BI BỚT NÃO PHIỀN


6.2.2016 (28 Âm lịch)

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến CHÚC TẾT BÍNH THÂN CHÙA MINH ĐẠO - P9 - Q3 - TPHCM lúc 15 giờ 15.
Đón tiếp có Vị Trụ Trì và Quí Thầy Chùa Minh Đạo.

Một số hình ảnh lưu niệm được PVL ghi lại:
Không có nhận xét nào: