CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “C” (14/02/2016) (Lc 4,1-13)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “C” (14/02/2016)
(Lc 4,1-13)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Sám hối và tin vào Phúc Âm là điều kiện thiết yếu cho ta được ơn cứu độ. Cậy nhờ hiến tế thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-su, chúng ta cùng tạ ơn Cha và tin tưởng nguyện  xin:

1/ Chúng ta nguyện xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn được vững vàng trong đức tin, đức cậy, đức mến, biết vượt qua mọi gian nan thử thách để dẫn đưa con thuyền Giáo Hội về bến bình an. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúng ta nguyện xin cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa Ki-tô, nhờ ánh sáng Phúc Âm soi dẫn, được nhận biết Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất để họ vững bước theo Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúng ta nguyện xin cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta biết đón nhận và thực thi Lời Cha trong đời sống thường ngày, hầu làm vinh danh Cha và trở nên chứng nhân cho Cha trước mặt mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chúng ta nguyện xin cho những người khô khan nguội lạnh, lâu năm xa cách Cha, biết quay trở lại giao hòa với Cha qua bí tích giải tội, để Cha nguôi cơn thịnh nộ và ban bình an, hạnh phúc cho tâm hồn.

Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)


Lạy Cha là Đấng luôn chiến thắng ma quỷ. Xin thương nhận lời Dân Cha cầu khẩn mà ban sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ và thử thách giữa cuộc đời trần thế này và được cùng Cha vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời… Amen.

Không có nhận xét nào: