CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “C” 17.01.2016 (Ga 2,1-11)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “C”  17.01.2016
(Ga 2,1-11)
Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su hiện diện trong tiệc cưới Cana để chia sẻ và tăng thêm niềm vui cho con người, đồng thời cũng là dịp để các môn đệ theo Người vững tin vào Người. Với lòng cậy trông và tín thác, chúng ta dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/ Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh luôn là chứng tá và là hình ảnh sáng ngời của Chúa Ki-tô đầy tình yêu và lòng trắc ẩn trước những khổ đau con người.
                          
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tin vào quyền năng của Cha, để có được những giải pháp tốt đẹp về khủng bố, chiến tranh, đói nghèo… ngõ hầu mọi dân nước được sống trong hạnh phúc  thái bình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Xin cho mọi Ki-tô hữu biết tuân theo ý Cha trong đời sống đạo và sinh hoạt tông đồ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                                    
4/ Xin cho các gia đình trong Giáo Xứ chúng ta, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, thử thách trong đời sống hôn nhân tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực nơi Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha giàu lòng yêu thương và nhân hậu, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Cha trong mọi biến cố cuộc đời mà van xin Cha trợ giúp chúng con vượt thắng mọi gian nan, thử thách trên hành trình trần thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: