CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

16.01.2016 – Video Lễ Chúa nhật 2 năm CNguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/01/16-01-2016-video-le-chua-nhat-2-nam-c/

18g30 16/01/2016 Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa TN
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: