CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Ủy Ban MTTQVN.TPHCM chúc mừng Lễ Giáng Sinh


15.12.2015
Phái đoàn Ủy Ban MTTQVN.TPHCM đã đến viếng thăm và Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM lúc 15 giờ. Tiếp đoàn có Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng, Cha Phê-rô Đỗ Minh Trí, Ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giuse Vũ Công Huy và các thành viên khác trong Ban Thường Vụ HĐMV.
Sau đây là một số hình ảnh do PVL ghi lại:
Không có nhận xét nào: