CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH (LỄ NGÀY) (25/12/2015) (Lc 2,1-14)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ GIÁNG SINH (LỄ NGÀY) (25/12/2015)
(Lc 2,1-14)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Tất cả chúng ta ai cũng vui mừng hân hoan, vì Đấng Cứu Độ nhân loại đã sinh xuống gian trần. Từ cõi trời cao thẳm, Thiên Chúa đã ngự đến giữa chúng ta. Với tấm lòng thờ lạy kính mến, chúng ta cùng sốt sắng dâng lên Cha lời nguyện xin:

1/ Chúng ta cầu xin Cha cho toàn thể Hội Thánh được đức tin vẹn toàn đỡ nâng, và vui mừng đón nhận Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã đầu thai trong lòng Đức Trinh Nữ và được sinh ra cách diệu kỳ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúng ta cầu xin Cha ban cho thế giới hiện nay được sống trong cảnh thái bình và thịnh vượng, thoát khỏi bóng tối chiến tranh, hận thù, khủng bố nhờ vào Con Một Thiên Chúa đã được ban cho nhân loại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho những anh chị em nghèo đói, bệnh tật và cô đơn, nhờ mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, được nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chúng ta cầu xin cho các gia đình trong Giáo Xứ, khi cử hành mầu nhiệm Chúa giáng trần, biết nhận ra Người nơi anh chị em nghèo khổ, và mở rộng   tấm lòng bác ái chia sẻ cảm thông.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, xin nhận lời cầu khẩn của chúng con dâng lên Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng trinh khiết, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ân phúc của mầu nhiệm Nhập Thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: