CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) (25/12/2015) (Lc 2,1-14)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) (25/12/2015)
(Lc 2,1-14)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Trong niềm hân hoan đón mừng mầu nhiệm Nhập Thể “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Hòa với muôn sứ thần và thụ tạo, chúng ta đồng thanh     dâng lời nguyện xin:

1/ “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Xin cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội được khôn ngoan, thánh đức, để các ngài chu toàn nhiệm vụ trong    ân sủng và bình an của Con Cha ở cùng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ “Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền âm u sự chết”. Xin cho ánh sáng của Chúa Ki-tô chiếu tỏa đến những dân tộc chưa nhận biết Người,  nhất là anh em Do-thái giáo, để ơn cứu độ của Người không ra vô ích cho nhân loại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Người Con đã được ban tặng cho chúng ta”. Xin cho các thanh niên nam nữ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, ý thức được trách vụ đòi hỏi, để  sẵn sàng đón nhận con cái Cha sẽ ban.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                
4/ “Ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt… hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo Xứ chúng ta biết nỗ lực trang hoàng hang đá nội tâm cho xứng đáng, để đón chào Con Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, đêm nay thật là Đêm Thánh vô cùng cho    chúng con. Cha đã yêu thương chúng con đến nỗi không khước từ ban cho chúng con chính Con Một. Xin cho chúng con  luôn biết sống trong tâm tình cảm tạ để cuộc đời chúng con ngày một trở nên ý nghĩa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: