CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

LỄ THÁNH GIA THẤT 27.12.2015 (Lc 2,41-52)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ THÁNH GIA THẤT 27.12.2015
(Lc 2,41-52)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha nhân ái, đã muốn Con của Người sống trong một gia đình dương thế để chia sẻ đời sống gia đình của chúng ta. Vậy, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho Hội Thánh là gia đình của Người luôn sống trong sứ mạng là Mẹ và Thầy.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúng ta cầu xin Cha ban cho mọi gia đình trên thế giới được sống hòa thuận và an vui.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho các gia đình đang gặp đau khổ và thử thách tìm lại được hạnh phúc và bình an.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chúng ta cầu xin Cha chúc phúc, thánh hóa cho các gia đình trong Giáo Xứ, cách riêng các đôi vợ chồng Mừng Ngọc Kim Ngân Khánh Hôn Phối hôm nay biết sống thánh thiện và hiệp nhất theo gương gia đình Nazaret.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, xin đoái thương gia đình Cha đang sốt sắng cầu nguyện, và giúp đỡ cho chúng con cảm nghiệm được Cha luôn gần kề bên cuộc sống của chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: