CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

25.12.2015 – Video Thánh lễ Giáng sinh


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/25-12-2015-video-thanh-le-giang-sinh/

25/12/2015 Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: