CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG (20/12/2015) (Lc 1,39-45)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG (20/12/2015)
(Lc 1,39-45)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã thực hiện  chương trình cứu chuộc con người. Qua Mẹ Maria, Ngôi Lời đã xuống thế làm người để đưa con người từ tình trạng tội lỗi hư mất trở về với  Thiên Chúa. Trong tâm tình tri ân, chúng ta thành khẩn dâng lên Cha những ý nguyện sau:

1/ “Người sẽ là chính sự bình an”. Xin cho những nhà cầm quyền trên thế giới luôn biết kiến tạo một thế giới công lý và hòa bình để mọi người được sống an vui, hạnh phúc với nhau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ “Lạy Cha, này con đến để thi hành thánh ý Cha”. Xin cho mọi người Ki-tô hữu biết nhận ra ý Cha trong cuộc sống để dù gặp khó khăn và thử thách, họ vẫn luôn tin tưởng vào Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi” để thăm bà Isave. Xin cho mỗi người Ki-tô hữu biết thực thi bác ái đối với những ai đang gặp khó khăn, thử thách và đau khổ, để giúp họ tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                
4/ “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta nhận ra những hồng ân Cha ban trong mọi hoàn cảnh mà dâng lời chúc tụng, tạ ơn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha chí ái, nhờ Con Cha làm người mà chúng con được giao hòa với Cha và sống trong tình yêu thương của Cha. Xin cho        mỗi người chúng con  ý thức điều cao cả ấy để không ngừng chúc tụng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: