CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG (13/12/2015)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG (13/12/2015)
(Lc 21,25-28.34-36)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Đã hơn hai ngàn năm qua, Giáo Hội có sứ mạng đem Chúa Ki-tô đến cho hết mọi dân tộc. Trong tâm tình cảm mến, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành:

1/ Chúa là sức mạnh của kẻ mệt nhọc, xin cho các chủ chăn trong Hội Thánh luôn có đủ nghị lực và lòng nhiệt thành để hướng dẫn đàn chiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúa là niềm vui và hạnh phúc cho dân Chúa, xin cho các dân tộc trên thế giới được vui sống trong bình an và tình huynh đệ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúa là tình thương, xin cho những kẻ thiếu thốn gặp được tình thương    thực tế và sự chia sẻ cơm áo.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                
4/ Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa gìn giữ chúng con luôn hiền lành và khiêm tốn, để trong ngày Con Chúa ngự đến, chúng con đáng được Người     xót thương.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Chúa, xin nhận lời cầu chúng con  vừa dâng lên và  tiếp tục ban cho chúng con biết tìm thấy niềm vui khi thành công cũng như lúc thất bại, vì tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…Amen.

Không có nhận xét nào: