CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

KÊU GỌI SỬA NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PAKSÉ, QUỐC GIA LÀO

Ảnh có tính minh họa


KÊU GỌI SỬA NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PAKSÉ, QUỐC GIA LÀO
Linh mục Antôn Hoàng Hữu Thứ, hiện trông coi Nhà Thờ Chánh Tòa PAKSÉ LÀO và 12 giáo điểm truyền giáo, gần nhất là 5km và giáo điểm xa nhất là 350km sát ranh với Giáo Phận Kontum Việt Nam. Nơi đây cũng có các Thầy Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cư trú để học tiếng Lào.
Nhà Thờ Chánh Tòa PAKSÉ xây dựng cách nay đã 80 năm, mỗi năm đều bị nước sông Mêkông dâng lên tràn vào, tường vôi bị ẩm, bong tróc làm hư hỏng trầm trọng.
Năm 2016 tới đây: 17 vị Anh Hùng Tử Đạo Lào sẽ được nâng lên hàng Chân Phước và Đức Giám Mục quyết định di dời      hài cốt của 3 Vị Tử Đạo của Giáo Phận về đặt trong Nhà Thờ Chánh Tòa. Và năm 2017 sẽ mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Phận Tông Tòa PAKSÉ. Các biến cố ấy đều được cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa, nên Nhà Thờ cần sửa chữa, ốp gạch những nơi hư hỏng và sơn phết lại; nhưng số giáo dân              chỉ khoảng 500 người, đa số là công nhân và buôn bán nhỏ nên không thể giúp gì nhiều. Vì thế xin anh chị em rộng tay giúp đỡ tu sửa Nhà Thờ Chánh Tòa PAKSÉ LÀO, như là góp tay vào việc truyền giáo, sứ mạng mà  Giáo Hội luôn quan tâm.
Xin Thiên Chúa, chúc phước lành và trả công bội hậu cho   quí ân nhân và gia đình.

VPGXĐMHCG.SG

Không có nhận xét nào: