CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B (08/11/2015) (Mc 12,38-44)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B (08/11/2015)
(Mc 12,38-44)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng của con người, Người luôn quan tâm chăm sóc những ai có tâm hồn nghèo hèn bé mọn và ưu ái chúc phúc cho họ. Với lòng tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa, chúng ta cùng dâng lên Cha những lời cầu nguyện sau đây:

1/ Chúa Giê-su đã phê phán thái độ giả hình của các kinh sư, biệt phái. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết tránh xa thói giả hình, luôn trung thành với tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, và tận tâm phục vụ vì phần rỗi của mọi người.  

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Lối sống ích kỷ vô cảm là điều đáng cảnh báo trong cuộc sống hôm nay. Công đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các nhà lãnh đạo xã hội biết đề cao và khuyến khích mọi người sống tinh thần quảng đại hy sinh, giúp đỡ chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm xây dựng một xã hội yêu thương, hiệp nhất.  

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Chúa Giê-su đánh giá bà góa nghèo khó đã bỏ nhiều hơn hết. Chúng ta cùng hiệp ý xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn biết theo gương bà góa trong Tin Mừng, luôn sống tín thách vào tình yêu quan phòng của Cha, sẵn lòng chia sẻ với mọi người và đóng góp vào công việc chung của Giáo Xứ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Thứ Hai ngày 9 tháng 11, Giáo Xứ long trọng kỷ niệm 283 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho các Linh mục và Tu sĩ luôn biết thực thi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, và dấn thân phục vụ những anh chị em bị bỏ rơi nhất, đặc biệt là những người bị loại ra bên lề của xã hội hôm nay.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha, chúng con ca ngợi và tôn vinh lòng thương xót hải hà của Cha, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và rộng ban muôn ơn lành giúp chúng con sống đẹp lòng Cha theo gương Đức Giê-su Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: