CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Giáo lý hôn nhân 2.10.2015
Linh mục phụ trách: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR.
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng.
Học viên:
Maria Nguyễn Thị Kim Liễu. Sinh năm 1994.
Giáo Xứ Bãi Xan – Trà Vinh.
Lê Văn Cọt. Sinh năm 1990.
Phép chuẩn.
Thời gian học: Một tháng rưỡi (12 buổi).
Mỗi tuần 2 buổi. Mỗi buổi 1 tiếng rưỡi.
Ngày học đầu tiên: 2.10.2015

*Dự kiến kết hôn: 23.11.2015 (Dương Lịch)


Không có nhận xét nào: