CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (04/10/2015)


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (04/10/2015) 
 (Lc 1,26-38)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Với tiếng thưa vâng khiêm tốn, Đức Maria đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho mọi Ki-tô hữu. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa và hiệp với Mẹ dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin sau đây: 

1/ “Các Tông đồ luôn đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria.” Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hiệp nhất với nhau để lời rao giảng có thêm sức mạnh và việc phục vụ dân Chúa đem lại nhiều hoa trái.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Đức Maria là mẫu gương sống Phúc Âm qua lời “xin vâng” với thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu luôn sẵn sàng đón nhận những khó khăn hay đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, biết học gương nhân đức của Mẹ, và sẵn sàng thưa lời “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa.

     Chúng con nguyện xin Cha-!     

3/ Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi là phương thế đơn sơ nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các gia đình trong Giáo Xứ luôn ý thức giá trị của kinh Mân Côi, biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, hết lòng yêu mến và siêng năng thực hành lời kinh này như một phương thế hữu hiệu để sống và loan báo Tin Mừng. 

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Thứ Hai ngày 5 tháng 10 lễ kinh Chân phước Phan xi cô Xavie Seelos, bổn mạng Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế và Giới trẻ của Giáo Xứ. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban ơn dẫn dắt Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thực hiện tốt công việc truyền giáo, và cho Giới trẻ luôn sẵn sàng chung tay phục vụ Giáo Xứ.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ luôn trung thành gắn bó với Đức Ki-tô, Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: