CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Chị ISAVE HUỲNH THỊ THÚY AN lãnh nhận Bí tích Thêm sức27.10.2015
Tại Nguyện Đường Đức Mẹ Truyền Tin (Xóm Giáo 5) lúc 18 giờ 00 ngày 26.10.2015, Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc đã ban bí tích thêm sức cho Chị ISAVE HUỲNH THỊ THÚY AN. Sinh ngày 26.10.1989 tại Long An.
Rửa tội ngày 7.01.1990 tại Giáo Xứ Lương Hòa Hạ.
Con của ông Giuse Huỳnh Văn Xuân và bà Madalena Huỳnh Thị Nuống.
Địa chỉ: Ấp 7 – Lương Hòa Hạ - Bến Lức – Long An.
Thuộc Giáo Xứ Lương Hòa Hạ.
Người đỡ đầu thêm sức: ISAVE NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT – Lương Hòa.

PVL ghi lại hình ảnh sau:Không có nhận xét nào: