CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B (25/10/2015) (Mc 10,45-52)                                     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B (25/10/2015) 
(Mc 10,45-52)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Đức Ki-tô là Ánh Sáng thế gian và là Đấng cứu độ muôn dân. Người đến dẫn đưa con người ra khỏi bóng tối sự dữ và tội lỗi. Chúng ta hãy đặt hết lòng tin tưởng vào Chúa và thành tâm dâng lên Cha những ước nguyện sau đây: 

1/ Hội Thánh được mời gọi tiếp bước theo  Đức Ki-tô để trở nên Ánh Sáng cho muôn người. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng, đời sống cầu nguyện và gương sáng của mình.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Trên thế giới còn biết bao người đang sống trong tối tăm lầm lạc. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho những ai đang ngủ mê được ơn thức tỉnh để nhận biết Chúa Ki-tô là Ánh Sáng và là Đường duy nhất dẫn đưa con người đến sự sống và hạnh phúc đích thực.

     Chúng con nguyện xin Cha-!     

3/ Chúa Giê-su nói với người mù: “Đức tin của con đã cứu chữa con.” Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho những người đang đau khổ phần hồn cũng như phần xác, được vững vàng trong đức tin, luôn đặt trọn niềm tin phó thác vào tình thương của Thiên Chúa. 

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Người mù được nhìn thấy, và đi theo Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết nhận ra những ân huệ Chúa ban trong cuộc sống, nhất là sự cao quý của ơn cứu độ, để luôn vững tin và trung thành bước theo Chúa tới cùng.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Chúa Giê-su là Đấng cứu độ trần gian, là ánh sáng dẫn đưa con người đến tận nguồn chân lý. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện và thương mở mắt tâm hồn để chúng con càng ngày càng thêm hiểu biết các mầu nhiệm đức tin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: