CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Đôi mắt đức tin sáng mãiChúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. (Mc 10,52)


Lạy Chúa Giê-su, xin cho đôi mắt đức tin nơi tâm hồn con luôn sáng mãi. Amen.

Không có nhận xét nào: