CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Chúa là ánh sáng"Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm." (Ga 12,46)


Lạy Chúa là Ánh Sáng, xin ban cho con luôn bước đi trong Ánh Sáng của Ngài bằng cách siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa / Kinh Thánh. Amen.

Không có nhận xét nào: