CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Đèn tỏa sángKhi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? (Mc 4,21)


Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho đời con như ngọn đèn tỏa sáng như lòng Chúa mong muốn để nhờ đó, soi rọi cho những người quanh con tin nhận Chúa là Đấng ban phúc trường sinh. Amen.

Không có nhận xét nào: