CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Nhỏ mà lớn, yếu mà mạnh"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)


Lạy Chúa Giê-su, nhỏ mà lớn, yếu mà mạnh, quả thực mầu nhiệm Nước Trời mấy ai hiểu được. Ơn Chúa vẫn luôn lớn mãi trong con, thành toàn nơi con để ơn cứu độ của Chúa trên con được trọn vẹn. Xin giúp con trở nên hạt cải bé nhỏ mang mầm sống dồi dào giữa thế giới hôm nay, giữa môi trường con sống để mọi người nhìn thấy ơn cứu độ của Ngài mà tin Ngài là Chúa muôn loài. Amen.

Không có nhận xét nào: