CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Chúa là kho báu đời con


"Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13,44)


Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là kho báu đời con, là gia nghiệp đời con, xin giúp con ý thức điều ấy, chỉ chọn Chúa mà thôi, không gì ở thế gian sánh bằng vì chúng mau qua chóng tàn như giàu sang phú quý, quyền lực và những quyến rũ của thế gian. Có Chúa hạnh phúc muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: