CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Xin Cha gìn giữ

"Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ." (Ga 17,15)

Không có nhận xét nào: