CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Bài giảng của ĐTC ngày 03.06: Chúa Giê-su cầu bầu cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa Chahttp://www.chuacuuthe.com/images2013/0203.jpg

Bài giảng của ĐTC ngày 03.06: Chúa Giê-su cầu bầu cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa Cha
VRNs (04.06.2014) – Sài Gòn –Mặc dù chúng ta còn nhiều tội lỗi, Chúa Giêsu luôn luôn cầu bầu cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa Cha. Ngài cho Chúa Cha thấy những thương tích trên thân thể của Ngài, nhờ đó chúng ta được cứu độ. Dựa vào các bài đọc Thánh Lễ trong ngày, tại nguyện đường Santa Marta sáng ngày 03.06, ĐTC khai triển trong bài giảng với chủ đề về sức mạnh lời cầu bầu. Các bài đọc nói về việc Chúa Giêsu rời khỏi các môn đệ và Thánh Phaolô rời khỏi cộng đoàn Kitô hữu để trở về Jerusalem.
Các ki-tô hữu buồn nản vì Thánh Phaolô rời khỏi Mi-lê-tô, cũng vậy các môn đệ buồn nản khi Chúa Giêsu rời xa các ông để đi đến “vườn Gethsemane và bắt đầu cuộc khổ nạn”. Đức Thánh Cha lưu ý cộng đoàn tham dự rằng, Chúa an ủi các ông và “có một một chi tiết nhỏ để chúng ta suy nghĩ” đó là Chúa Giêsu thưa lên với Chúa Cha rằng: “Con cầu nguyện cho họ”. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Như Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho Phê-rô và cầu nguyện cho La-za-rô trước mồ. Chúa Giêsu hứa với chúng ta: “.. Các con là tất cả của Chúa Cha và Thầy sẽ cầu nguyện cho các con trước nhan Thiên Chúa Cha”. Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian”, Ngài cầu nguyện cho chúng ta”, Ngài “cầu nguyện cho Giáo Hội”.
“Tông đồ Gioan khi chiêm niệm về những điều này và đã khuyên nhủ chúng ta là những người tội lỗi xấu xa rằng:” Đừng phạm tội, nhưng nếu có ai trong anh em phạm tội hãy biết rằng chúng ta có Đấng biện hộ trước mặt Chúa Cha, một Đấng cầu nguyện cho chúng ta, bảo vệ chúng ta trước nhan Thiên Chúa Cha.” Tôi tin rằng chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ về sự thật này, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta ngay bây giờ và lúc này. Tôi có thể ra đi vào cuộc sống bởi vì tôi có một Đấng bảo trợ. Đấng ấy bảo vệ tôi và nếu tôi có tội và có thể tôi phạm rất nhiều tội lỗi …Ngài là một luật sư bào chữa tuyệt vời sẽ bênh vực cho tôi trước nhan Thiên Chúa Cha.”
“Ngài là Đấng Bảo Trợ thứ nhất”, và còn Đấng Bảo Trợ khác, Ngài sẽ gởi Đấng ấy đến với chúng ta. Người là Đấng An Ủi. ĐTC nói thêm rằng khi chúng ta gặp phải vấn đề hay những nhu cầu như trong giáo xứ, trong gia đình, chúng ta phải xin Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào? Tôi tin rằng Ngài không nói quá nhiều với Thiên Chúa Cha. “Ngài không cần phải nói là Ngài yêu thương chúng ta. Nhưng chỉ  cần một điều thôi, hôm nay ở trên Thiên Đàng, Ngài bày tỏ thương tích của Ngài cho Cha xem. Chỉ cần những thương tích ấy, Ngài cầu nguyện cho chúng ta, như thể Chúa Giê-su muốn nói với Chúa Cha: ‘Thưa Cha, đây là giá máu của sự cứu độ. Xin Cha hãy thương xót họ và bao bọc họ. Họ là con cái của Cha mà Con đã đổ máu để cứu họ.”
Sau khi phục sinh, Chúa Giê-su mặc khải một dung nhan rất đẹp – không có những vết bầm tím, không có dấu ấn của đòn roi - Nhưng có những thương tích. Năm vết thương. Tại sao Chúa Giêsu muốn mang lại nó lên thiên đàng? Tại sao? Để cầu nguyện cho chúng ta. Để bày tỏ cho Cha thấy giá máu mà Chúa Giê-su đã trả. Ngài thưa cùng Cha: “Đây là giá máu, xin Cha đừng bỏ rơi họ. Hãy giúp họ “.
“Chúng ta phải tin điều này. Ngay bây giờ và lúc này Chúa Giêsu cầu bầu trước mặt Chúa Cha cho chúng ta, cho tất cả chúng ta”. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đừng quên khẩn xin Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta.
“Lạy Chúa Giêsu xin hãy cầu bầu cho con trước nhan Cha. Xin tỏ cho Cha thấy các thương tích của Ngài do tội lỗi của chúng con gây nên. Chúng là những vết thương do chúng con gây ra không phải trong khứ nhưng là ngay trong thời điểm này”. Chỉ có Chúa mới cầu bầu trước mặt Cha cho chúng con khi Chúa cho Cha xem các thương tích nơi mình. Và điều này đang xảy ra ngày hôm nay, ngay lúc này. Như lời Chúa đã nói với Phêrô: “Phêrô, Thầy sẽ cầu nguyện cho anh để anh vững mạnh trong đức tin mà không bị vấp ngã. Chúng con vững tin rằng Ngài đang cầu bầu cho tất cả chúng con.”
ĐTC kết thúc thúc: “Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đang cầu bầu cho chúng ta khi Ngài bảy tỏ cho Cha thấy những thương tích nơi thân thể Ngài.”
Hoàng Minh

Không có nhận xét nào: