CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó


"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,3)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chia sẻ phận người nghèo hèn của chúng con qua mầu nhiệm nhập thể. Hôm nay, con được đi khảo sát một số hộ nghèo ở Xã An Ninh Tây, Xã Lộc Giang - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An mới biết có những phận người nghèo khổ hơn con, ốm đau bệnh tật hơn con. Nhà của họ ở thật sự không phải là nhà. Thân của họ tàn phế do bom mìn, bệnh tật. Thân xác thì to lớn với tuổi của thời gian nhưng khật khà khật khùng vì bệnh tâm thần v.v...
Nguyện xin Chúa thương xót họ, thương xót những người nghèo đủ loại trong xã hội Việt Nam hôm nay, ơn cứu độ của Chúa, xin cho họ được hưởng theo cách của Chúa. Xin cho trái tim con biết rung cảm trước những phận người nghèo, lạy Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: